Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty

Podstawowym celem instytucji jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą. Działania domu kultury uwzględniają przeprowadzoną diagnozę kapitału i potrzeb mieszkańców.

Gminy Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach (dalej GOKiO) prowadzi działalność kulturalną w budynku GOKiO Wisznice, Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Wisznicach, WDK Horodyszcze, Centrum Kultury Lokalnej w Rowinach oraz w Świetlicy Wiejskiej w Dubicy. W GOKiO Wisznice działa także Klub Seniora. W wyremontowanych pomieszczeniach utworzono miejsce spotkań, z którego chętnie korzystają mieszańcy gminy. Zajęcia dla seniorów prowadzone są zarówno w Klubie jak i z wykorzystaniem sali widowiskowej i Pracowni Orange. W grudniu 2021 roku działalność rozpoczęło Kino.

Dyrektor GOKiO Wisznice - Jolanta Bazylczuk

W budynku GOKiO działają pracownie tematyczne. Od 2012 r. w GOKiO Wisznice działa Pracownia Orange. Jest to wyposażona pracownia komputerowo- medialna, gdzie odbywało się wiele szkoleń i spotkań dla dzieci, młodzieży, seniorów, kół gospodyń wiejskich i wszystkich mieszkańców. Były to zarówno szkolenia komputerowe jak i artystyczne i integracyjne. Fundacja Orange od 2012 r. finansuje dostęp do Internetu dla Pracowni oraz wspiera działania animacyjne i kulturowe dla społeczności poprzez szkolenia, wsparcie animatorów, udostępnianie projektów i działań. W GOKiO działa też studio nagrań. Opiekę nad nim sprawuje instruktor muzyki. Ze studia korzystają dzieci i młodzież, zespoły amatorskie, lokalni muzycy. W domu kultury działa także pracownia muzyczna, gdzie odbywają się zajęcia i próby zespołów.

Sala widowiskowa w GOKiO Wisznice jest wykorzystywana do organizacji koncertów, projekcji filmowych, występów teatralnych, imprez integracyjnych, zebrań, warsztatów i szkoleń organizowanych przez GOKiO oraz przez inne organizacje, instytucje, grupy nieformalne. Udostępniana jest także do organizacji zajęć fitnessu, pilatesu, karate, zumby, zajęć tanecznych, imprez integracyjnych. Zajęcia te odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach południowych. Zajęcia te są organizowane przez grupy nieformalne, koła gospodyń wiejskich oraz inne organizacje społeczne lub firmy. Z sali korzystają także szkoły i inne instytucje z gminy do organizacji imprez, spotkań, szkoleń. Z pomieszczeń Ośrodka Kultury korzysta Ośrodek Doradztwa Rolniczego i ARiMR do organizacji szkoleń i spotkań dla rolników. Pomieszczenia w GOKiO wykorzystuje także Koło Gospodyń Wiejskich w Wygodzie, organizują imprezy i spotkania dla mieszkańców, realizują projekty. Sala widowiskowa i zaplecze kuchenne są wynajmowane na wesela i inne imprezy rodzinne. Krzesła i stoły oraz naczynia są wypożyczane na potrzeby mieszkańców. W wyremontowanych pomieszczeniach utworzono miejsce spotkań, z którego chętnie korzystają mieszańcy gminy. Zajęcia dla seniorów prowadzone są zarówno w Klubie jak i z wykorzystaniem sali widowiskowej i Pracowni Orange. Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z wieloma grupami nieformalnymi i organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy, głównie kołami gospodyń wiejskich, ale również OSP i innymi organizacjami pozarządowymi. W Polubiczach działa świetlica wiejska prowadzona przez Gminę Wisznice. Działaniami kulturowymi w świetlicy zajmuje się głównie Koło Gospodyń Wiejskich we współpracy z GOKiO. W Dubicy, Łyniewie, Ratajewiczach i Dołholisce działają od dawna lub powstały nowe koła gospodyń. GOKiO wspiera ich działania poprzez zaproszenia do szkoleń, wyjazdów i spotkań. Koła działają przy świetlicach istniejących w tych miejscowościach.

Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach realizuje działania promocyjne gminy poprzez przygotowywanie i wysyłanie informacji do mediów oraz regionalnych portali informacyjnych. Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w działalności promocyjnej współpracuje z lokalnymi mediami- przygotowywanie informacji prasowych do „Słowa Podlasia”, „Gościńca”, „Wspólnoty”, „Echa Katolickiego”, Radia BIPER, informacyjnych portali internetowych: Biała24, Podlasie24, Katolickim Radiem Podlasie. Na bieżąco jest też prowadzona strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach oraz funpage’a ośrodka na portalu społecznościowym Facebook.

Wiejski Dom Kultury w Horodyszczu. Placówka jest czynna w godzinach popołudniowych i wieczornych. W związku z tym, iż biblioteka mieści się w domu kultury do dyspozycji mieszkańców pomieszczenia WDK są udostępnione przez 20 godzin tygodniowo:

  • Poniedziałek  15-20,
  • Wtorek        15-20,
  • Czwartek      16-21,
  • Piątek          16-21.

Regionalne Centrum Kultury Lokalnej w Rowinach. Regionalne Centrum Kultury Lokalnej w Rowinach mieści się w budynku dawnej szkoły podstawowej. Zgromadzone są tam eksponaty dawanej kultury ludowej tego terenu. Centrum można zwiedzać po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem GOKiO.

Świetlica Wiejska w Dubicy. Świetlica Wiejska w Dubicy działa dla potrzeb społeczności lokalnej, są tam organizowane zebrania wiejskie, spotkania, wydarzenia kulturalne. Organizacja działań w świetlicy odbywa się we współpracy ze stowarzyszeniem OSP Jedna Dubica. W świetlicy odbywają się próby chóru, spotkania mieszkańców. Z pomieszczeń świetlicy korzysta także Szkoła Podstawowa w Dubicy.

Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Wisznicach. W Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Wisznicach odbywają się różnego rodzaju spotkania, sympozja, konferencje promujące walory kulturowe i historyczne tych terenów. Sprzyja temu położenie obiektu w samym centrum Wisznic. Zakładana funkcja kulturalno-turystyczna obiektu oznacza w praktyce, że w budynku odbywają się wystawy, koncerty, pokazy filmów, konferencje, warsztaty. Budynek został swojego rodzaju wszechstronnym centrum, które w zależności od aktualnych potrzeb jest galerią, muzeum, salą koncertową, kinową, konferencyjną.

Budynek GOKiO i GBP w Wisznicach

Zespól Pieśni i Tańca

Dożynki Powiatowe - Stoisko Gminy Wisznice

Bieg Tropem Wilczym

Zdjęcia: GOKiO Wisznice

 

 

 

sponsorzy