Ochotnicza Straż Pożarna

Na terenie Gminy Wisznice funkcjonuje 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Jednostka ochotniczej straży pożarnej w Wisznicach znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym. Jednostki OSP z terenu Gminy Wisznice mają 237 członków.

W 2021 roku druhowie OSP w Wisznicach zanotowali 52 wyjazdy z czego do 21 pożarów, 7 do wypadków i 23 do miejscowych zagrożeń (pompowanie wody, rozlany płyn na drodze, powalone drzewa). Zanotowano jeden fałszywy alarm. W pożarach ani w wypadkach nie zanotowano przypadków śmiertelnych, było natomiast 5 osób poszkodowanych w wypadkach. Wśród wyżej wymienionych 52 wyjazdów- 6 było poza teren naszej gminy (do gmin Sosnówka, Łomazy i Tuczna).

Członkowie OSP, obok uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych, konserwują i utrzymują sprzęt w stałej gotowości do udzielania pomocy na terenie gminy i powiatu bialskiego. Ponadto biorą czynny udział w uroczystościach strażackich, patriotycznych i religijnych organizowanych na terenie gminy i powiatu. Na terenie Gminy Wisznice funkcjonują następujące jednostki OSP:

Jednostka OSP w Wisznicach

Adres: Wygoda 10, 21- 580 Wisznice

NIP  537-229-06-23

REGON  030201407

Prezes – Paweł Zaleszczyk

Naczelnik – Marek Maryńczak

Skarbnik – Maciej Lewczuk

Sekretarz – Grzegorz Kiendracki

Członek Zarządu – Arkadiusz Brodzki

Ilość członków – 57

 

Jednostka OSP w Horodyszczu

Adres: Horodyszcze, ul. Rynek 2, 21- 580 Wisznice

NIP  537-254-12-03

REGON  030201488

Prezes – Michał Bartkowski

Naczelnik – Henryk Niczyporuk

Skarbnik – Marian Zaleszczyk

Sekretarz – Irena Waszczuk

Ilość członków- 54

 

Jednostka OSP w Polubiczach

Adres: Polubicze Wiejskie Pierwsze 90, 21- 580 Wisznice

NIP  539-13-33-345

REGON  030201519

Prezes – Tadeusz Rola

Naczelnik – Jarosław Niczyporuk

Skarbnik – Mariusz Jakubiuk

Sekretarz – Krzysztof Niczyporuk

Ilość członków- 45

 

Jednostka OSP w Łyniewie

Adres: Łyniew 75, 21- 580 Wisznice

NIP  537- 249- 92- 63

REGON  030201436

Prezes – Ś.P. Zdzisław Wegiera

Naczelnik – Stefan Gromysz

Skarbnik – Dariusz Mazurek

Sekretarz – Adam Romaniuk

Ilość członków- 18

 

Jednostka OSP w Ratajewiczach

Adres: Ratajewicze 41, 21-580 Wisznice

NIP  537-262-58-74

REGON  030201531

Prezes – Ryszard Izdebski

Wiceprezes - Naczelnik – Radosław Filipczak

Zastępca Naczelnika – Krystian Izdebski

Sekretarz – Tomasz Świerkowski

Ilość członków- 26

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „OSP  Jedna Dubica”

Adres: Dubica Dolna 32, 21-580 Wisznice

NIP  537- 260- 50- 09

REGON  030201459

Prezes – Aneta Chilimoniuk

Wiceprezes – Skarbnik – Teresa Podębska

Wiceprezes –  Sekretarz – Anna Musiałowska

Ilość członków- 37

 

sponsorzy