Aster śpiewa

Od dwóch lat istnieje chór seniorów „Aster” przy Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wisznicach. Prowadzi go Piotr Kulicki, instruktor Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty. W repertuarze: pieśni patriotyczne, ludowe, biesiadne, kolędy.

W pierwszym roku swego istnienia chór swoimi występami uswietniał wewnętrzne imprezy seniorów, zawsze uczestniczył w gminnych uroczystościach związanych ze świętami państwowymi (3 maja, 11 listopada) i regionalnymi (Dni Wisznic) oraz Dożynkach Powiatowych 2008.

W 2009 roku chór zaprezentował się szerszej publiczności:

styczeń

 • Wspólne Kolędowanie w GOKiO Wisznice

marzec

 • Święto Pań (PZERiI)

kwiecień

 • Polubicze – 90 Rocznica Powstania Parafii

maj

 • Wisznice – obchody święta 3 maja
 • Rowiny – spotkanie z grupą samorządową Gminy Rybczewice
 • Wisznice – Dzień Inwalidy
 • Dubica – Majówka Pokoleń

czerwiec

 • Rowiny – spotkanie z grupą samorządową Gminy Krzczonów

lipiec

 • Horodyszcze – na zaproszenie Stowarzyszenia Forum Rozwoju Regionu
 • Wisznice – Dni Wisznic

sierpień

 • Kobylany – Dożynki Powiatowe (prezentacja Gminy Wisznice)
 • Sosnówka – Dożynki Gminne
 • Wisznice – Jarmark Folklorystyczny (na zaproszenie Stowarzyszenia Forum     Rozwoju Regionu)

Kolejny występ 12 września w Lublinie.

Do chóru należy 18 osób. Zespół bardzo często występuje w strojach ludowych nawiązujących do tradycji regionu Wisznic.

zdjecie_grupowe_z_dni_wisznic_2009

HPK

sponsorzy