Otwarcie Regionalnego Centrum Kultury Ludowej w Rowinach

Po ośmiu latach od zamknięcia szkoły podstawowej w Rowinach do budynku szkolnego pamiętającego czasy carskie wraca życie. Staraniem seniorów z Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wisznicach i nielicznych sponsorów zostało oddane do użytku Regionalne Centrum Kultury Ludowej.

Galeria >>>

Uroczyste otwarcie tego interesującego miejsca na mapie południowego Podlasia odbyło się 20 września 2009 r. O godz. 1230 na placu RCKL w obecności około 700 osób została odprawiona uroczysta Msza Święta, którą sprawował ksiądz dziekan dekanatu wisznickiego Sławomir Olopiak. W asyście pocztów sztandarowych związkowych z Oddziałów Puławy i Świdnik, Szkolnych – ze Szkoły Podstawowej im. J.J. Kraszewskiego, Gimnazjum Nr. 1 – im K. K Baczyńskiego, Liceum Ogólnokształcącego im Władysława Zawadzkiego w Wisznicach, młodzieżowego zespołu tańca ludowego w pięknych strojach lubelskich z Gimnazjum w Wisznicach, chóru "Aster” w strojach ludowych, władz administracyjnych, samorządowych z województwa, powiatu i gminy oraz mieszkańców Rowin i okolicznych miejscowości poświęcony krzyż w czasie Mszy Świętej do budynku siedziby RCKL przenieśli Stanisława Kamińska i Zbigniew Górski.

Po części religijnej nastąpiła część oficjalna. Rozpoczęto ją od wciągnięcia na maszt flag: państwowej - asysta: Henryk Klimkowicz, Bogusław Suwała, Józef Nuszczyk, oraz związkowej – poczet: Henryk Stolarczuk, Ryszard Władyczuk, Marian Kraszewski. Odśpiewano hymn państwowy przy akompaniamencie zespołu z orkiestry dętej pod kierownictwem Jarosława Majewskiego z zaprzyjaźnionego Rossosza.

Gości powitali prowadzący uroczystość: Aleksander Szołucha – przewodniczący Z.R. PZERiI w Wisznicach, inicjator i twórca koncepcji RCKL oraz Helena Petruczynik-Kochan. Wśród gości zaproszonych byli:

Przewodniczący Wojewódzkiej i Krajowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Lublinie Andrzej Szałach.

Z.O. PZERiI w Lublinie – Alina Gucma, Maria Ćwikła, Stanisław Miciuk.

Wicestarosta bialski – Jan Bajkowski.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Henryk Makarewicz.

Wójt Gminy – Piotr Dragan.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego – Andrzej Mańka.

Delegacje Zarządów Rejonowych Puławy, Świdnik, Lublin, Parczew, Radzyń, Biała Podlaska, oraz kół PZERiI z Rossosza i Hanny.

Najbardziej zaangażowani w budowę RCKL zostali odznaczeni Złotą Odznaką Honorową PZERiI. Otrzymali ją; Bogusław Suwała, Henryk Klimkowicz, Jan Kiryk, Józef Nuszczyk, Ryszard Władyczuk, Irena Olszewska, Franciszek Paszkowski, Józef Maliszewski, Henryk Stolarczuk, Anna Turkiewicz, Marian Kraszewski, Janina Gabrylewicz, Albina Leszcz, Mirosława Głuszczyk, Edward Jaroć. Odznaczenia wręczyła przewodnicząca Zarządu Okręgu PZERiI Alina Gucma.

Pamiątkowymi dyplomami Zarządu Rejonowego PZERiI w Wisznicach, które wręczył wicestarosta bialski Jan Bajkowski, zostali uhonorowani sponsorzy: Zenon Suchora - ,,Revac” Lublin, Bank Spółdzielczy w Wisznicach, Anna i Zbigniew Leszczowie – Lublin, Barbara i Mirosław Kościuczykowie – Radzyń Podlaski, Aleksander Wroński ,,Dermal” Białystok, Wójt Gminy Wisznice – Piotr Dragan, Elżbieta i Mariusz Szołuchowie, Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Wisznice, Agnieszka i Marek Kamińscy – Parczew, Usługowy Zakład Stolarski Elżbiety i Henryka Stolarczuków, Andrzej Kopiś - ,,Sylwek” Wisznice, ,,Violmar” Wioleta i Marek Banaszczukowie Dubica, Gminna Spółdzielnia „SCh” Wisznice, Józef Maliszewski, Krystyna Wiczuk – Rowiny, Krzysztof Hołub – Rowiny.

Do uroczystego otwarcia obiektów w RCKL zostali poproszeni:

a) Izba Etnograficzna (dawny budynek szkolny) - Stanisława Kamińska, Zbigniew Górski, Aleksander Szołucha, Wicestarosta Bialski – Jan Bajkowski, Wójt Gminy – Piotr Dragan, przewodniczący Z.O. PZERiI Alina Gucma, Andrzej Szałach przewodniczący Wojewódzkiej i Krajowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Lublinie, Franciszek Paszkowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Henryk Makarewicz.

b) Replika piramidki zbudowanej przez Tadeusza Kościuszkę w Dołholisce: Stanisław Turuk, Jan Kiryk (w strojach ludowych mieszkańcy Rowin).

c) wiatrak; Aleksander Szołucha, Bogusław Suwała, Henryk Klimkowicz, Jan Kiryk, Ryszard Władyczuk, Henryk Stolarczuk (niektórzy z nich przepracowali ponad 400 godzin) i sponsorzy: Zenon Suchora, Zbysław Gabrylewicz, Aleksander Wroński, Barbara Kościuczyk, Agnieszka Kamińska, ksiądz dziekan Sławomir Olopiak, Józef Maliszewski, Mariusz Szołucha, Andrzej Kopiś.

W swoich wystąpieniach gratulacje i wyrazy podziwu dla ogromu prac wykonanych, których wartość wielokrotnie przekracza wysokość pozyskanych środków finansowych przekazali: Jan Bajkowski, Piotr Dragan, Alina Gucma, Andrzej Mańka, Teresa Celej ze Świdnika, Oddział Okręgowy PZERiI w Lublinie. Bardzo miłą niespodziankę sprawił Antoni Gładun z Parczewa, który przekazał do RCKL swój obraz o tematyce związanej ze żniwami i Krystyna Wiczuk, która odzyskała i przekazała zabytkową kronikę Szkoły Podstawowej w Rowinach.

Listy gratulacyjne przekazali: Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Grabczuk, Starosta Bialski – Tadeusz Łazowski, Samorząd Szkolny Publicznego Gimnazjum im K.K. Baczyńskiego w Wisznicach, Bank Spółdzielczy w Wisznicach, Z.O PZERiI w Lublinie.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna. Młodzieżowy zespół tańca ludowego z Gimnazjum w Wisznicach prowadzony przez Bożenę i Bogusława Szczęśniaków jak zawsze zachwycił swoim wdziękiem, urodą, pięknymi strojami i mistrzostwem w tańcu. Zaprezentowali poloneza i wiązankę tańców lubelskich, krakowiaka i walc opoczyński. Chór seniorów ,,Aster” przygotował na tę uroczystość pieśni ludowe i okolicznościowe (z tekstami Heleny Petruczynik - Kochan) np. Zajrzyj do Rowin, Aster, Ballada o Wisznicach). Prowadzący chór Piotr Kulicki zatroszczył się o piękne, wielogłosowe brzmienie pieśni. Do kupienia była też książka Aleksandra Szołuchy z cyklu ,,Rys historyczny Wisznic” pt. ,,Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wisznicach”, która dokumentuje działalność Związku od jego powstania (1970 r.) do chwili obecnej.

Na placu można było spróbować specjałów kuchni regionalnej, a przygotowały je seniorki: Krystyna Żwiruk, Janina Gabrylewicz, Stanisława Kamińska, Albina Leszcz, Hanna Turkiewicz, Maria Zarzeczna, Janina Paszkowska, Irena Olszewska, Janina Gromysz, Teresa Romanowicz, Eugenia Karwacka, Anna Ruszczyńska, Maria Korybska, Krystyna Suwała, Ryszarda Nuszczyk, Henryk Klimkowicz.

Bardzo zmobilizowała się młodsza część społeczności Rowin, która przygotowała ołtarz polowy, namioty a także potrawy na poczęstunek. Zainspirowani pracą seniorów zamierzają powołać do życia stowarzyszenie, które w przyszłości będzie wspierać RCKL. Z pomocą seniorom pośpieszyły: Elżbieta Południk, Monika Południk, Beata Jańczuk, Marta Jaroć, Aneta Biełuszka, Ewelina Jaroć, Magda Hołub, Zdzisław Soroka.

Gościnnie wystąpił zespół muzyczny "Babcinego Janka" (Jana Wiczuka) z Rossosza. Przygotowana dla zespołu tanecznego scena świetnie nadawała się do zabawy, która trwała do późna.

Dokumentacja filmowa – Bogusław Suwała, foto – Krystyna Suwała.

Organizatorzy uroczystości serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i uroczystego otwarcia RCKL w Rowinach.

HPK

sponsorzy