Dzień Seniora

Uroczyście obchodzono Dzień Seniora w Wisznicach. Organizatorem spotkania na które w dniu 26 listopada przyszło 125 osób, był Zarząd Rejonowy PZERiI.

Przewodniczący Zarządu Aleksander Szołucha złożył sprawozdanie z działalności Związku za rok 2009 przedstawiając osiągnięcia Związku i problemy nurtujące środowisko ludzi starszych. Przedstawił też propozycję działań na rok 2010 uwzględniając możliwości, zainteresowania, potrzeby związane ze środowiskiem, kontynuację podjętych projektów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kultury ludowej związanej z regionem.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy – Piotr Dragan, senior ksiądz kanonik Jan Gogłoza, Bożena i Bogusław Szczęśniakowie.

Serdecznie podziękowano za wieloletnią owocną współpracę p. Barbarze Klimkowicz, która z funkcji dyrektora GOKiO odeszła na emeryturę i powitano nowego dyrektora tej instytucji p. Elżbietę Sokołowską. W części artystycznej wystąpił młodzieżowy zespół tańca ludowego z Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Wisznicach. Seniorzy wielokrotnie nagradzali gorącymi oklaskami prezentowane tańce podlaskie, walc opoczyński, poloneza i mazura. Uczniowie wykonali okolicznościową dekorację i wręczyli wszystkim seniorom na sali przygotowane własnoręcznie ozdobne karty z życzeniami.

Do wspólnego śpiewania pieśni biesiadnych i ludowych zachęcał chór "Aster".

Serdeczną atmosferę spotkania dopełniały pięknie udekorowane stoły, słodycze i wspólna herbatka przygotowana przez ZR PZERiI.

(fot. Krystyna Suwała) Galeria >>>

HPK

sponsorzy