Dary żywnościowe dla seniorów

W 2004r. po raz pierwszy wisznicki Zarząd Oddziału Rejonowego za pośrednictwem Zarządu Okręgowego w Lublinie otrzymał z Banku Żywności produkty  spożywcze do rozdysponowania wśród najuboższych członków. Ilość ich w poszczególnych latach przedstawiamy poniżej:

  1. Rok 2004 - 330 kg
  2. Rok 2005 - 876 kg
  3. Rok 2006 - 2248 kg
  4. Rok 2007 - 640 kg

Głównym asortymentem było mleko, a niewielką część stanowiły: mąka,  makaron, cukier, ryż i ser.

W latach 2004-2007 nieodpłatny przewóz darów z Lublina zapewniał Urząd Gminy w Wisznicach.

Przy załadunku lub rozładunku i magazynowaniu darów pracowali  nieodpłatnie wolontariusze - członkowie związku. Dystrybucję  darów, prowadzenie dokumentacji związanej z rozdziałem darów prowadziła Helena Petruczynik – Kochan i Zbigniew Górski.

Galeria >>>

W grudniu 2008 r. powołano nowy skład komisji socjalno-bytowej który tworzą: Irena Klimkowicz, Krystyna Suwała i Zbigniew Górski.

Od czerwca 2007 r. Związek nasz nie otrzymywał już darów .Wymogi postawione prze Bank Żywności w Lublinie w zakresie świadczeń finansowych , sposobu  transportu i przetrzymywania darów do czasu ich rozdania , przekraczały realne możliwości Zarządu.

Po nawiązaniu kontaktu z ,,CARITAS” oddział w Siedlcach (  marzec 2009 roku) podpisano umowę o współpracy (przez przewodniczącego Zarządu Rejonowego PZERiI w Wisznicach Aleksandra Szołuchę). Umowa jest podpisywana corocznie. Nasz Oddział Rejonowy zaczął otrzymywać dary żywnościowe na zaopatrzenie najuboższych członków związku. Otrzymywane produkty to : mleko, mąka, cukier, kasza, płatki kukurydziane, gotowe zupy, masło, sery. Przywiezione produkty magazynowane są w pomieszczeniach GOKiO w Wisznicach . Transport produktów żywnościowych organizuje i przeprowadza wymieniona wyżej komisja. Wynajmowany jest samochód z prywatnej firmy ,,HORPOL” Horodyszcze. Organizowaniem transportu i załadunku w Siedlcach zajmuje się  dokoptowany do komisji socjalno – bytowej Henryk Klimkowicz. W rozładunku na miejscu pomagają aktywnie członkowie naszego związku.

W 2009 roku zorganizowaliśmy  3 transporty łącznie 5965,4 kg. darów, z czego przygotowane zostało  267 paczek żywnościowych.

W 2010 roku do miesiąca września zorganizowano 6 transportów:

  1. marzec - 950,8 kg, przygotowano 110 paczek
  2. kwiecień - 3022,4 kg, przygotowano 160 paczek
  3. maj - 3321,6 kg, przygotowano 160 paczek
  4. czerwiec - 3552,8 kg, przygotowano 183 paczki
  5. lipiec - 3668,0 kg, przygotowano 200 paczek
  6. wrezsień - 3208,0 kg, przygotowano 242 paczki

Krystyna Suwała, Henryk Klimkowicz

sponsorzy