Święto seniorów

Tegoroczne (2010) obchody Święta Seniorów miały inny charakter niż zawsze. Na początku spotkania minutą ciszy uczczono pamięć Jadwigi Szołuchy, którą w przeddzień uroczystości odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku.

Życzenia seniorom złożyli goście spotkania – Wójt Gminy – Piotr Dragan i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wisznicach – Elżbieta Sokołowska gratulując chórowi ,,Aster” II miejsca i nagrody – pucharu – w X Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej. Delegacja młodzieży z Gimnazjum w Wisznicach pod opieką p. Urszuli Zieniuk obdarowała uczestników spotkania kolorowymi własnoręcznie wykonanymi pamiątkowymi kartami z poetycką dedykacją i życzeniami.

Życzenia seniorom przesłał też Przewodniczący ZR PZERiI w Wisznicach Aleksander Szołucha, który nie mógł osobiście uczestniczyć w tej uroczystości.

Spotkanie z Wójtem było okazją do zaprezentowania seniorom czteroletniego dorobku Gminy, jej Rady i starań jej gospodarza  - w obszarze inwestycji, oświaty, spraw społecznych, oraz wyjaśnienia seniorom zasad głosowania w wyborach samorządowych. Pan Bogusław Suwała, ubiegający się o mandat w Radzie Gminy przedstawił zebranym propozycję działań, jeśli do niej zostanie wybrany.
Krystyna Suwała przekazała obszerną informację o wykonanych zadaniach w 2010 roku i zgłosiła propozycje działań w Związku na rok 2011.
Irena Klimkowicz zdała relację z działalności dotyczącej wsparcia materialnego seniorów w postaci darów żywnościowych i kryteriów do spełnienia by móc z nich korzystać.

W komunikatach zostały omówione sprawy organizacyjne, dotyczące dwóch kolejnych spotkań takich jak: zabawa Andrzejkowa ( 27.11.201) i Opłatek seniorów (15.12.201).

Po części oficjalnej miał miejsce poczęstunek dla wszystkich obecnych – pączki, herbata, kawa.

W spotkaniu uczestniczyło około 160 osób.

Całość spotkania prowadziła Helena Petruczynik-Kochan.

Galeria >>>

HPK

sponsorzy