Seniorzy śpiewają

Od stycznia 2010 roku chór seniorów ,,Aster” prowadzi p. Jakub Iwanejko -  instruktor GOKiO Wisznice. Do chóru przybyli nowi członkowie, dzięki czemu pieśni patriotyczne, biesiadne czy ludowe są wykonywane w układzie na cztery głosy (w opracowaniu J. Iwanejki).

Chór występuje na wszystkich na wszystkich uroczystościach, obchodach świąt państwowych, lokalnych, uczestniczy w przeglądach i festiwalach pieśni o różnej tematyce. Do najważniejszych zaliczyć należy:

  • Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych – Polubicze
  • Gminne obchody świąt : 3 Maja i 11 listopada ( Święto Niepodległości)
  • Dni Wisznic
  • Dożynki Gminne ( Dubica)
  • XI Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie (etapwojewódzki)
  • Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej w Tucznej (III miejsce) chór zaprezentował 2 pieśni ,,My Pierwsza Brygada” i ,,w krwawym polu”

Seniorzy starają się systematyczne doskonalić swoje umiejętności. Z prawdziwą przyjemnością przyjęli zaproszenie Zarządu Okręgu PZERiI w Lublinie i Zarządu Oddziału Rejonowego w Świdniku do projektu ,, Niepełnosprawni w trosce o zacho- wanie kultury i tradycji regionu” (I część – 29.12.2009 Wisznice, II część – 24.11.2010 Świdnik).

Galeria >>>

HPK

sponsorzy