Niepełnosprawni w trosce o zachowanie kultuty i tradycji regionu

Zakończyła się II edycja projektu "Niepełnosprawni w trosce o zachowanie kultury i tradycji regionu" Organizatorem tego przedsięwzięcia był Zarząd Okręgowy PZERiI w Lublinie przy wsparciu ROPS Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Gospodarzem tej edycji projektu był Z.R PZERiI w Świdniku, gdzie 24 listopada 2010 r. podsumowano zadania podjęte przez uczestników projektu.

Za popularyzację pieśni ludowych i włączenie do swego repertuaru pieśni własnych chór ,,Aster” z Wisznic został uhonorowany pucharem.

Z naszego regionu dyplomami i nagrodami rzeczowymi zostali wyróżnieni:

  • Z.R PZERiI w Wisznicach
  • Chór seniorów ,,Aster” pod kier. Jakuba Iwanejki
  • Dyr. GOKiO w Wisznicach Elżbieta Sokołowska

Nagrody rzeczowe otrzymali też twórcy, którzy swoje prace prezentowali na wystawie, a były to panie: K. Suwała, E. Kaczejko, E. Karwacka, I. Klimkowicz, M. Zarzeczna,  M. Głuszczyk, A. Leszcz.

W podziękowaniu za włożoną pracę w organizację w/w projektu gospodynie spotkania p. A. Gucma – przew. Z.O PZERiI w Lublinie i T. Celej przew. Z.R PZERiI w Świdniku otrzymały od seniorów z Wisznic sękacz – regionalne ciasto, które zostało rozdysponowane między wszystkich podczas wspólnego poczęstunku.

Były wspólne śpiewy, a do tańca przygrywała kapela z Mełgwi. Spotkanie zakończyło się o godz. 1800.

Galeria >>>

HPK

sponsorzy