Spotkanie w Dubicy

Koło Gospodyń Wiejskich w Dubicy zaprosiło seniorów z rejonu Wisznic na Karnawałową Biesiadę Integracyjną. Panie z tego koła przygotowały bogaty poczęstunek z przekąskami i daniami gorącymi.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Dubicy, chór parafialny ,,Radość” i Chór seniorów ,,Aster”. Do tańca przygrywała kapela ,, Babcinego Janka”. W przerwach między tańcami śpiew wspomagał akordeonem p. Stefan Jakubiuk, który często i na dłużej zatrzymywał się przy stole seniorów z Wisznic.

Bardzo miłym i wzruszającym momentem tego spotkania były życzenia dla Teresy i Franciszka Romanowiczów, którzy obchodzili 50 rocznicę zawarcia małżeństwa. Jubilaci otrzymali od chóru ,,Aster” kwiaty, słodki upominek i życzenia z dedykacją w postaci wiersza ,, Pamiętam”, napisanego specjalnie na tę okoliczność. Były gromkie brawa i ,,sto lat” dla jubilatów.

Na ręce pani Marii Matczuk, Genowefy Czeczot i Haliny Nieścioruk seniorzy złożyli podziękowanie wręczając pamiątkowy dyplom z poetyckim upominkiem ,,Dubickie pejzaże”.

HPK

sponsorzy