Dzień Inwalidy

Zakończyły się obchody Dnia Inwalidy organizowane w dwóch terminach 6 i 13 kwietnia 2011 roku przez Zarząd rejonowy PZERiI w Wisznicach. Spotkanie integracyjne odbyło się 6 kwietnia 2011 r. Do Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury na Wygodzie przybyło 160 osób. W programie tego spotkania były najlepsze życzenia dla osób niepełnosprawnych i bieżące informacje o spraw ułatwiających życie codzienne. O planowanych wycieczkach wielodniowych mówiła Mirosława Głuszczyk przedstawiając proponowane terminy, trasy, program i koszty. Szczegółowy program wycieczki jednodniowej – Wisznice – Kozłówka – Lublin – Wisznice będącej kontynuacją obchodów Dnia Inwalidy i sprawy organizacyjne z nią związane podała Krystyna Suwała. Henryk Klimkowicz poinformował wszystkich o kryteriach, jakie muszą być spełnione, by seniorzy i inwalidzi mogli korzystać z pomocy materialnej w postaci produktów żywnościowych otrzymywanych z Caritasu w Siedlcach. Omówił też sprawy organizacyjne związane z transportem i dystrybucją pozyskiwanej żywności.

Program artystyczny na to spotkanie zaprezentowała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wisznicach pod kierunkiem Barbary Głowackiej, a pani Małgorzata Cegłowska przygotowała oprawę muzyczną tego widowiska.

Spotkanie integracyjne prowadzone przez Helenę Petruczynik – Kochan zakończyło się wspólnym poczęstunkiem. Kanapki i gorącą herbatę przygotowały: Janina Gabrylewicz, Mirosława Głuszczyk, Irena Klimkowicz, Irena Olszewska, Helena Petruczynik Kochan, Krystyna Suwała, Krystyna Sokołowska, Anna Turkiewicz, Maria Zarzeczna. Do wspólnego śpiewu zachęcał chór seniorów ,,Aster”. Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze.

13 kwietnia osoby niepełnosprawne uczestniczyły w drugiej części obchodów Dnia Inwalidy. Była to wycieczka na trasie : Wisznice-Kazłówka-Lublin-Wisznice. Skorzystało z niej 38 osób.

Program wycieczki :

  1. Przejazd Wisznice- Kozłówka. W Kozłówce zwiedzanie Muzeum Zamojskich z przewodnikiem.
  2. Przejazd Kozłówka – Lublin . W Lublinie :
    • zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej.
    • obiad i czas wolny
    • obejrzenie sztuki teatralnej ,,Zamknęły się oczy ziemi” w  Teatrze im. J. Osterwy.
  3. Przejazd Lublin – Wisznice. Powrót, zakończenie wycieczki.

Wycieczkę prowadziła Krystyna Suwała.

Zarząd Rejonowy PZERiI w Wisznicach serdecznie dziękuje Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej za wsparcie finansowe, oraz młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Wisznicach i jej opiekunom za pomoc w organizacji obchodów Dnia Inwalidy.

Galeria >>>

HPK

sponsorzy