Mieszkańcy Rowin i seniorzy przy wspólnym ognisku

5 czerwca o godzinie 15,00 na placu Rejonowego Centrum Kultury w Rowinach spotkali się seniorzy zrzeszeni w Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wisznicach (również mieszkańcy Rowin) ze starszymi i młodszymi mieszkańcami Rowin.

Galeria >>>

Organizatorami spotkania byli: Zarząd Rejonowy PZERiI w Wisznicach, Radna Rady Gminy Wisznice Krystyna Wiczuk, oraz sołtys Rowin Zbysław Jańczuk wraz z Radą Sołecką. Celem spotkania było przekazanie do pomieszczeń izby pamięci pamiątkowego ,,Błogosławieństwa" otrzymanego od Ojca Świętego Jana Pawła II.

Akt Błogosławieństwa dla miejscowości Rowiny przywieźli z Watykanu państwo Eugenia i Jan Biełuszkowie i oni uroczyście w gronie zebranych przekazali pamiątkę.

Następnym celem spotkania było zacieśnienie współpracy w zakresie utrzymaniu ładu i porządku na terenie posesji RCKL. Spotkanie prowadził Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Wisznicach Aleksander Szołucha. Chętni mieli okazję obejrzeć zebrane zbiory muzealne w pomieszczeniach Izby Pamięci, oraz zwiedzić przywieziony do Rowin i restaurowany wiatrak (zabytek) zbudowany w 1816 roku.

Po części oficjalnej wszyscy zebrali się wokół ogniska gdzie rozpoczęto pieczenie kiełbasek ( system koszyczkowy ). Po upieczeniu kiełbasek, przy wspólnym stole prowadzono ożywioną dyskusję, oraz wspólny śpiew regionalnych piosenek i przyśpiewek. Pani Krystyna Wiczuk zaprezentowała zebranym bardzo ciekawy wiersz o losach terenu ( byłej szkoły ) na którym obecnie znajduje się Centrum Kultury Ludowej. Autorem wiersza jest mieszkaniec Rowin pan Stanisław Głowacki.

Krystyna Suwała

sponsorzy