Kultura regionu z niepełnosprawnymi

,,Niepełnosprawni w trosce o zachowanie kultury regionu" to projekt realizowany przez Zarząd Okręgowy PZERiE w Lublinie, finansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego i PFRON. Uczestniczyły w nim rejony: Lubin, Wisznice, Świdnik, Radzyń Podlaski, Bychawa, Parczew. Podsumowanie działań w tej dziedzinie odbyło się 28 września 2011 r.

Przed rozpoczęciem uroczystości goście zwiedzili Regionalne Centrum Kultury Ludowej w Rowinach.

Galeria >>>

Wśród gości zaproszonych byli:

 • Tadeusz Sławecki – Poseł na Sejm RP
 • Jan Bajkowski – Wicestarosta Bialski
 • Riad Haidar – Radny Sejmiku Lubelskiego
 • Andrzej Szałach – Przewodniczący Krajowego Forum Osób Niepełnosprawnych
 • Przewodniczący Zarządów Rejonowych biorących udział w projekcie
 • Piotr Dragan – Wójt Gminy Wisznice
 • Zbysław Gabrylewicz – Prezes Banku Spółdzielczego w Wisznicach
 • Bogusław Szczęśniak – Dyrektor Gimnazjum w Wisznicach
 • Andrzej Nuszczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wisznicach
 • Elżbieta Sokołowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wisznicach
 • Krystyna Wiczuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy
 • Henryk Stolarczuk – własny zakład stolarski, sponsor
 • Edward Jaroć – senior z Rowin

O projekcie – jego celach i zadaniach- mówiła Przewodnicząca Zarządu Okręgu p. Alina Gucma.

Aleksander Szołucha , Przewodniczący Zarządu Rejonowego przedstawił propozycję rozwoju Regionalnego Centrum Kultury Ludowej w Rowinach i nowe zamierzenia inwestycyjne we współpracy z GOKiO.

Uroczystości towarzyszyła wystawa prac artystycznych osób niepełnosprawnych. Swoje dzieła eksponowali:

 • Lublin - Barbara Lisek – obrazy ze skóry
 • Świdnik - Maria Budo, Elżbieta Kalinowska - Miejskie Centrum Usług Socjalnych – wyroby z papieru i wikliny papier.
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej – pracownia witrażu pod kier. Grzegorza Lipińskiego- biżuteria, witraże, obrazy na drewnie, wyroby krawieckie, przedmioty użytkowe ze szkła i ceramiki.
 • Bychawa – Kazimiera Poleszak – regionalne hafty, pisanki, strój krzczonowski.
 • Parczew - Antoni Gładun – obrazy olejne.
 • Teresa Gładun- autorska publikacja dla dzieci o historii Parczewa
 • Zygmunt Walenciuk – płaskorzeźby w drewnie
 • Danuta Łućko – pisanki i obrazy
 • Wisznice – Krystyna Suwała – obrazy w hafcie krzyżykowym
 • Eugenia Karwacka – wyroby z papieru
 • Mirosława Głuszczyk, Maria Zarzeczna –obrusy haftowane, wyszywane, wyroby szydełkowe
 • Genowefa Kaczejko – ciasta ozdobne

Plansze wystawowe: "RCKL jest – będzie", "RCKL w oczach młodych artystów". ,, Współpraca seniorów ze szkołami, instytucjami i środowiskiem" – Irena Klimkowicz, Krystyna Suwała, Bogusław Suwała.

Kuchnia regionalna – Henryk Klimkowicz, Janina Gabrylewicz, Krystyna Żwiruk, Anna Turkiewicz, Józefa Koprianiuk, Władysław Bosak, Danuta Kamińska, Zbigniew Górski, Janina Paszkowska, Irena Olszewska.

Każdy region zaprezentował swoje zespoły artystyczne ze szczególną dbałością o wysoki poziom programu artystycznego i stronę wizualną.

Lublin – solistka Maria Bajrak (gorąco oklaskiwana)

Radzyń Podlaski Chór ,,Wrzos" pod kierunkiem Teresy Szczepaniuk ujął wszystkich pięknym montażem poetycko – wokalnym

Mełgiew – Kapela i zespół ,,Podzamcze" pod kierunkiem Elżbiety Stoczkowskiej, jak zawsze pełni energii i wigoru, nikomu nie pozwolili się nudzić.

Bychawa – Zespół ,,Klub Seniora" poprowadził Marcin Mączka. W ich wykonaniu pełne radości pieśni zachęcały do wtórowania.

Wisznice – Teatrzyk obrzędowy pod kierunkiem Heleny Petruczynik – Kochan przedstawił sceny obyczajowe "Na Podlasiu dawno, dawno temu". Zebrani żywo na nie reagowali.

Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego z Gimnazjum jak zawsze pełen wdzięku, gracji, gorąco oklaskiwany

zaprezentował podlaskie tańce ludowe krakowiaka i poloneza . Zespół prowadzą Bożena i Bogusław Szczęśniakowie.

W ludowych strojach chór ,,Aster" pod kierunkiem Jakuba Iwanejki w układzie na cztery głosy śpiewał pieśni ludowe, biesiadne i własne.

Nagrody rzeczowe za kultywowanie kultury różnych regionów Lubelszczyzny otrzymały wszystkie zespoły artystyczne i osoby eksponujące swoje dzieła na wystawie. Zarząd Okręgowy w Lublinie dyplomami i upominkami wyróżnił osoby najbardziej zaangażowane w organizację uroczystości.

W spotkaniu uczestniczyło 186 osób, a do jego przygotowania włączyło się 36 osób z rejonu Wisznice.

Poczęstunek przygotowany dla gości został sfinansowany przez Zarząd Okręgowy w Lublinie.

Uroczystość upłynęła w niezwykle serdecznej atmosferze, pełnej życzliwości i zapowiedzi współpracy między rejonami, zwłaszcza tymi, które pierwszy raz uczestniczyły w takim projekcie.

Uroczystość prowadzili : pani Alina Gucma – Przewodnicząca Zarządu Okręgowego i Aleksander Szołucha Przewodniczący Zarządu Rejonowego w Wisznicach. Na zakończenie chór ,,Aster" własną pieśnią ,,Rowiny" zaprosił wszystkich do odwiedzenia RCKL w Rowinach w przyszłym roku.

Zarząd Rejonowy w Wisznicach serdecznie dziękuje Elżbiecie Sokołowskiej – Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty za nieodpłatne użyczenie sali widowiskowej i innych pomieszczeń na organizację tej uroczystości.

HPK

sponsorzy