Seniorzy świętują

Obchody Dnia Seniora na trwałe wpisały się w tradycję PZERiI. W tym roku Zarząd Rejonowy Związku w Wisznicach w dniu 23 listopada (2011) zorganizował spotkanie integracyjne dla swoich członków; odbyło się ono w sali widowiskowej GOKiO w Wisznicach. Przyszło na nie ponad 150 osób.

Swoją obecnością spotkanie zaszczycili: Ksiądz Kanonik Senior- Jan Gogłoza, Dyrektor GOKiO- Elżbieta Sokołowska, Dyrektor Gimnazjum- Bogusław Szczęśniak, Dyrektor Szkoły Podstawowej- Andrzej Nuszczyk, Dyrektor Biblioteki Gminnej- Alina Maniowiec. Jak zawsze były serdeczne życzenia dla seniorów. Niezwykle miłą niespodziankę sprawił ksiądz kanonik Jan Gogłoza, który własnoręcznie wykonanymi różańcami obdarował panie przygotowujące poczęstunek. Otrzymały je: Krystyna Żwiruk, Danuta Kamińska, Janina Gabrylewicz, Anna Turkiewicz, Irena Olszewska, Janina Paszkowska oraz Przewodniczący Zarządu Aleksander Szołucha.

W swoim wystąpieniu Aleksander Szołucha przedstawił zebranym tegoroczne dokonania – sukcesy i problemy, z jakimi przyszło się borykać w pracy związkowej. Sporo czasu poświęcił na omówienie przyszłorocznych zamierzeń, zwłaszcza związanych z turystyką i rozbudową RCKL w Rowinach.

Dyplomy uznania odebrali ci seniorzy, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogli ich odebrać wcześniej.

w części artystycznej wystąpiła Dorota Krać, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach, która podbiła serca wszystkich pięknym śpiewem, niezwykłą radością i pogodą ducha, przekonaniem płynącym z jej śpiewu, że życie jest piękne na przekór przeciwnościom losu.

Młodzież ze Szkoły Podstawowej pod kierunkiem Barbary Głowackiej, prezentując montaż poetycki, dostarczyła wielu miłych pełnych humoru wrażeń.

Gorącymi brawami był też nagradzany dziecięcy zespół taneczny pod kierunkiem Małgorzaty Cegłowskiej. Tancerzy pełni uroku i wdzięku z miejsca zyskali sympatię widzów. Podziękowanie młodym artystom za piękny występ złożyli: Aleksander Szołucha i Helena Petruczynik-Kochan. Przy stole pieśni biesiadne śpiewał chór ,,Aster".

Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.

Druga część obchodów tego święta to spotkanie przy muzyce z tańcami i tradycyjnym koszyczkiem. Odbyło się ono w sobotę 26 listopada.

Galeria >>>

HPK

sponsorzy