Kolędujemy

Chór seniorów ,,Aster" został zaproszony na spotkanie opłatkowe, które w dniu 4 stycznia 2012 dla swoich podopiecznych i ich bliskich zorganizowało Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Białej Podlaskiej.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w kaplicy szpitalnej. Po mszy w sali konferencyjnej były życzenia od władz miasta i wicestarosty Jana Bajkowskiego. Od chóru życzenia złożyli : Stanisław Banaszczuk i Helena- Petruczynik Kochan – symbolicznie dzieląc się chlebem na ręce przewodniczącej Stowarzyszenia pani Katarzyny Chwedczuk wręczyli sękacz z przeznaczeniem dla wszystkich obecnych.

W programie artystycznym przygotowanym na to spotkanie wystąpili pensjonariusze Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej z widowiskiem ,,Herody". Cała męska obsada czuła się na scenie swobodnie, a postacie w maskach, bardzo pomysłowych, swoją spontanicznością ożywiły spektakl .

Koncert kolęd w wykonaniu ,,Aster" poprowadził Jakub Iwanejko. W układzie na cztery głosy zaprezentowane zostały kolędy: ,,Nad Betlejem", ,,Jezusa narodzonego", ,,Witaj, Jezu", ,,Gdy śliczna Panna", ,,Przybieżeli do Betlejem", ,,Z narodzenia Pana", ,,Lulajże Jezuniu".

Dzielenie się opłatkiem, wspólny poczęstunek, kolędowanie przy stole wypełniło znaczną część spotkania. Chór ,,Aster" inicjował wspólne śpiewanie. Ze szczególnie ciepłym przyjęciem spotkała się kolęda - ,, A nadzieja znów wstąpi w nas".

Chór ,,Aster" dziękuje serdecznie Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego w Białej Podlaskiej za zaproszenie na wzruszającą uroczystość i Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Oświaty w Wisznicach za zorganizowanie dojazdu na to spotkanie.

Galeria >>>

HPK

sponsorzy