Trzy pokolenia - wzajemny szacunek

Taką nazwę nosił projekt realizowany przez Zarząd Okręgu PZERiI w Lublinie. Uczestniczyli w nim seniorzy i Szkoła Podstawowa nr 32 w Lublinie. Na wspólne spotkanie w dniu 17 mają 2012 roku wiszniccy seniorzy przygotowali program związany z własnym regionem.

Grupa folklorystyczna pod kierunkiem Heleny Petruczynik Kochan zaprezentowała scenkę teatralną pt „ Żniwa z brodą”, mówiącą o ostatnim dniu prac żniwnych na polu. Wystąpili w niej: Janina Gabrylewicz i Henryk Klimkowicz – gospodarze, kobiety pracujące w polu: Teresa Romanowicz, Eugenia Karwacka, Jadwiga Makarewicz, Irena Olszewska, Maria Zarzeczna, Alina Borsuk, Anna Turkiewicz. Do inscenizacji użyto oryginalnych ubiorów i rekwizytów z regionu Wisznice.

Chór Aster pod kierunkiem Jakuba Iwanejki w układzie na cztery głosy wykonał pieśni:

  1. Zaproszenie do Rowin – własny tekst do znanej ludowej melodii,
  2. Laura i Filon – słowa: Franciszek Karpiński,
  3. Kuma i kum – wg Stanisława Moniuszki.

O działalności RCKL w Rowinach w wywiadzie opowiadał Aleksander Szołucha, zapraszając do odwiedzin wszystkich, którzy będą wędrować nadbużańskim szlakiem czy odwiedzać Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie. Rowiny leżą tylko kilka kilometrów od znanych uczęszczanych tras.

sponsorzy