Nowe władze Związku

W listopadzie br. dobiegła końca 5-letnia kadencja władz PZERiI rejonu Wisznice. Na dzień 15 listopada 2012 r. zostało zwołane walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które zaszczycili m.in. Alina Gucma – przewodnicząca Zarządu Okręgowego w Lublinie, Piotr Dragan – wójt Gminy Wisznice, Elżbieta Sokołowska – dyrektor GOKiO.

Ustępujący Zarząd Rejonowy dokonał podsumowania pracy za okres 2007-2012. Obszerne sprawozdanie złożył Przewodniczący Zarządu Rejonowego – Aleksander Szołucha, finansowe – Genowefa Zarzeczna, z Komisji Rewizyjnej – Marian Chodkowski.

Aleksander Szołucha wręczył dyplomy – podziękowania tym, którzy w działalność Związku włożyli najwięcej pracy, wnieśli nowe pomysły, usprawniali pracę biura, nie szczędzili własnego czasu dla społeczności seniorów.

Galeria >>>

 Otrzymali je: Krystyna Suwała, Mirosława Głuszczyk, Zbigniew Górski, Irena Klimkowicz, Genowefa Zarzeczna, Irena Olszewska, Bogusław Suwała, Henryk Klimkowicz, Józef Nuszczyk, Marian Kraszewski, Teresa Mikołajczak, Janina Paszkowska, Bolesław Kochan, Helena Petruczynik - Kochan.

Pani Alina Gucma – przewodnicząca Zarządu Okręgowego w Lublinie podsumowując sukcesy Oddziału Rejonowego w Wisznicach podkreśliła, ze trudno byłoby o nie, gdyby nie ogromne zaangażowanie Aleksandra Szołuchy, który przez 14 lat pełnił funkcję przewodniczącego ZR. Wręczyła Mu imienny list gratulacyjny od Zarządu Okręgowego, w którym podziękowała za wielkie serce, mądrość życiową, wiarę w człowieka i jego potrzeby, twórczy udział w pracy Związku, kultywowanie tradycji regionalnych, służenie radą i pomocą.

Do nowych władz Związku zostali wybrani:

  • Stanisława Moryl – przewodnicząca Zarządu Rejonowego
  • Mirosława Głuszczyk – zastępca przewodniczącego ZR
  • Waldemar Rzymowski – zastępca przewodniczącego ZR
  • Maria Gromysz – skarbnik
  • Helena Petruczynik-Kochan – sekretarz
  • Henryk Klimkowicz, Irena Olszewska, Krystyna Suwała.

Do Komisji Rewizyjnej weszli: Marian Nuszczyk – przewodniczący oraz Janina Gabrylewicz i Genowefa Zarzeczna.

Na Zjazd Okręgowy w Lublinie zostali wybrani: Alina Gucma, Aleksander Szołucha i Stanisława Moryl.

W imieniu nowego Zarządu podziękowanie za dotychczasową pracę Zarządu Rejonowego, a w szczególności Panu Aleksandrowi Szołusze złożyła Stanisława Moryl wręczając na Jego ręce wiązankę kwiatów. Aleksander Szołucha nie kandydował do władz Związku, ale zaoferował swoja pomoc i współpracę z nowym zarządem.

W walnym zebraniu uczestniczyło 135 osób, prowadziła je Helena Petruczynik-Kochan.

sponsorzy