A my do Betlejem…

W prawdziwie świątecznym nastroju odbyło się spotkanie opłatkowe seniorów, które 13 grudnia 2012 r. zorganizował Zarząd Rejonowy PZERiI w Wisznicach. W sali widowiskowej GOKiO przy świecach na świątecznych stołach, przy blasku roziskrzonej światełkami choinki na tle gwiazdy kolędniczej, przy dźwiękach kolęd zasiadło ponad 160 osób.

Jak stary, polski obyczaj każe, spotkanie rozpoczęto od wniesienia na salę tradycyjnej „kolędy" – sianka i małego snopka zboża (Teresa Romanowicz i Marian Nuszczyk).

Galeria >>>

Swoją obecnością zaszczycili nas:

  • Ks. Kanonik Jan Gogłoza
  • Ks. Dziekan Sławomir Olopiak
  • Piotr Dragan – Wójt Gminy
  • Aleksander Szołucha – przez 14 lat Przewodniczący Związku
  • Elżbieta Sokołowska – dyr. GOKiO
  • Andrzej Nuszczyk – dyr. Szkoły Podstawowej
  • Bogusław Szczęśniak – dyr. Gimnazjum
  • Dorota Dokudowicz – zastępca dyr. LO
  • Alina Maniowiec – dyr. Gminnej Biblioteki
  • Jolanta Kwiatek – pracownik GOKiO

Były bardzo serdeczne życzenia dla seniorów, które złożyli: Przewodnicząca Zarządu Rejonowego - Stanisława Moryl i zaproszeni goście. Ciepłym wspomnieniem i modlitwą otoczono Tych, którzy od tego roku nie zasiądą już przy wigilijnym stole, a chór odśpiewał „Kolędę dla nieobecnych".

Wolontariusze, uczniowie z Gimnazjum w Wisznicach, oferowali seniorom własnoręcznie wykonane piękne karty świąteczne i stroiki przeznaczając uzyskane fundusze na cele charytatywne. Z programem artystycznym „Światło z Betlejem", przygotowanym pod kierunkiem Barbary Głowackiej, wystąpili uczniowie Szkoły Podst. w Wisznicach. Składając życzenia podarowali seniorom oryginalną gwiazdę wigilijną wykonaną z kolorowych kartonów ciekawą techniką. Zgodnie z tradycją zostali nagrodzeni „kolędnikiem".

Część modlitewną spotkania poprowadzili kapłani.

Po podzieleniu się opłatkiem wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku. Na stołach królowały potrawy wigilijne przygotowane własnoręcznie przez seniorów, m.in. kapusta z grzybami, barszcz czerwony, pierogi z kapustą, śledzie, racuchy, makowce oraz kompot z suszu.

Spotkanie prowadziła Stanisława Moryl – Przewodnicząca Zarządu.

Zarząd Rejonowy serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomogli przygotować spotkanie opłatkowe. Opłatki podarowali Genowefa i Edward Kaczejkowie. Kapustę i grzyby przynieśli: Józefa Zając, Stanisława Moryl, Aleksander Szołucha, Maria Babicz, Alina Zaleszczyk, Krzysztof Samojluk.

Potrawy przygotowali: Janina Gabrylewicz, Anna Turkiewicz, Irena Olszewska, Krystyna Żwiruk, Krystyna Suwała, Jadwiga Nuszczyk, Maria Zarzeczna, Danuta Kamińska, Albina Leszcz, Alina Zaleszczyk, Genowefa Kaczejko, Henryk Klimkowicz.

Salę przygotowali: Maria Gromysz, Krystyna Suwała, Helena Petruczynik-Kochan, Bogusław Suwała, Józef Nuszczyk, Tadeusz Parchomiuk, Henryk Klimkowicz, Eugeniusz Trochonowicz, Bolesław Kochan, Zenon Kisiel, Mieczysław Pałka, Antoni Trubaj.

sponsorzy