Dzień Inwalidy

Z niepełnosprawnymi

Słowa Jana Pawła II „Jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy, jeśli nie pozwolimy, by pokonał nas lęk przed własną słabością” to motto, które towarzyszyło obchodom Dnia Inwalidy zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Wisznicach w dniach 9 – 10 maja 2013r.

Czwartek, 9 maja 2013r. to spotkanie integracyjne przygotowane w sali widowiskowej GOKiO w Wisznicach. Początek – godz. 9.00. Przybyli na nie inwalidzi, renciści, osoby niepełnosprawne. Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca ZR Stanisława Moryl, witając zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Piotr Dragan – Wójt Gminy Wisznice, Jerzy Czebreszuk – Komendant Komisariatu Policji, Mariusz Kononiuk – Zastępca Komendanta, Bogusław Szczęśniak , Andrzej Nuszczyk - dyrektorzy miejscowych szkół oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze Związkiem.

W swoim przemówieniu okolicznościowym S. Moryl wyraziła szacunek i uznanie dla wszystkich działań podejmowanych przez osoby dotknięte inwalidztwem w różnych sferach życia i złożyła życzenia: jak najmniej barier, a jak najwięcej życzliwości i zrozumienia dla ich potrzeb.

Komisarz – Jerzy Czebreszuk – w sposób bardzo obrazowy mówił o zagrożeniach dla osób starszych i niepełnosprawnych, ostrzegał przed oszustami, naciągaczami, wyłudzeniami przytaczając różne przykłady, z jakimi styka się policja i radził, co należy zrobić w takich sytuacjach.

Aspirant sztabowy – Mariusz Kononiuk – podjął tematykę bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych i starszych w ruchu drogowym, zwłaszcza, że lato sprzyja przemieszczaniu się na rowerach, motorowerach czy skuterach. Z ogromną życzliwością odpowiadał na pytania i wyjaśniał sytuacje, które budziły wątpliwości pytających.

W uroczystość Dnia Inwalidy wpisały się wzruszające momenty podziękowań dla osób, które przez wiele lat były organizatorami pracy na rzecz inwalidów, emerytów i rencistów, a w listopadzie 2012r. z różnych przyczyn wyłączyły się z kierownictwa Związku. Uhonorowano je pamiątkowymi dyplomami i upominkami. Otrzymali je:

Aleksander Szołucha – Przewodniczący Zarządu Rejonowego 1998-2012

Zbigniew Górski – Z-ca Przewodniczącego ZR 1998-2012

Genowefa Maria Zarzeczna – Skarbnik ZR 2005-2012

Irena Klimkowicz – Sekretarz ZR 2007-2012

Wójt Gminy, Piotr Dragan, w swoim wystąpieniu podziękował nagrodzonym osobom za dotychczasową pracę, podkreślając osiągniecia Aleksandra Szołuchy, który przez 14 lat kierował pracą Związku i był inicjatorem powstania Regionalnego Centrum Kultury Ludowej w Rowinach. Złożył też życzenia wszystkim obecnym na sali z racji obchodów Dnia Inwalidy. W imieniu osób wyróżnionych A. Szołucha podziękował za wysoką ocenę pracy ustępującego zespołu.

W programie artystycznym wystąpili:

Dorota Krać – niewidoma uczennica LO w Wisznicach. Niezwykle utalentowana muzycznie oczarowała słuchaczy swoim śpiewem i radosnym usposobieniem. Jej koncertowi pieśni towarzyszyła niezwykła cisza na widowni a potem serdeczne, długie oklaski zachęcające do bisowania.

Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego z Gimnazjum – pod kierunkiem Bożeny i Bogusława Szczęśniaków – od lat wiernie towarzyszy w uroczystościach osób niepełnosprawnych. Jak zawsze wnoszą ze sobą młodość, urodę, wdzięk. Sprawiają ogromną radość wszystkim pięknym wykonaniem polskich tańców ludowych, tak bliskich starszemu pokoleniu. Po mistrzowsku zatańczyli krakowiaka, walca opoczyńskiego i wiązankę tańców podlaskich. Jak zawsze nagradzani wielokrotnymi, długimi brawami.

Chór „Aster” w sposób bardzo widoczny zaznaczył swoją obecność i zachęcał wszystkich do wspólnego śpiewu intonując pieśni o różnej tematyce.

Drugi dzień uroczystości, 10 maja 2013r., to wycieczka dla 60 osób na trasie Wisznice – Chełm – Włodawa – Wisznice, zorganizowana przez Mirosławę Głuszczyk. Program merytorycznie wspierał A. Szołucha, który przybliżał wszystkim historię mijanych miejscowości przywołując związane z nimi postacie i zdarzenia. W Chełmie zwiedziliśmy: podziemia kredowe i urządzone w nich wystawy, spotkaliśmy się z duchem Bieluchem. Podziemna trasa nie należała do łatwych ze względu na różną wysokość stropu, pochyłości, wąskie korytarze czy niespodzianki, przed którymi ostrzegał nas donośnym głosem przewodnik. Wędrówka po chełmskiej Starówce to odpoczynek i możliwość obejrzenia zabytkowych kamieniczek, makiety miasta pod szkłem i obiektów sakralnych. Urzekł nas kościół pw. Rozesłania Apostołów z pięknym obrazem w ołtarzu głównym, freskami, odrestaurowanymi rzeźbami czy balustradą przy organach. Mieliśmy czas na indywidualne skupienie modlitewne w Bazylice NMP przed cudownym obrazem Matki Bożej Chełmskiej (na Górce). Zupełnie inna architektura z pięknymi marmurowymi kolumnami, inaczej odczuwana powaga miejsca.

We Włodawie odwiedziliśmy Zespół Synagogalny. Trafiliśmy na wspaniałą przewodniczkę p. Małgorzatę Podlewska-Bem, która w bardzo interesujący sposób przybliżyła nam judaiki i oprowadziła po Muzeum Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego. Wspólny obiad w restauracji Venus.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy pomogli przygotować uroczystości Dnia Inwalidy, a w szczególności:

- Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej,

- Komisariatowi Policji w Wisznicach,

- Dorocie Krać,

- Młodzieżowemu Zespołowi Tańca Ludowego z Gimnazjum,

- Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Oświaty w Wisznicach,

- Jakubowi Iwanejce i chórowi „Aster”,

- Mariuszowi Cybulskiemu.

HPK

GALERIA >>>>>>

sponsorzy