NA FESTYNIE RODZINNYM

Organizatorzy festynu rodzinnego: Gmina Wisznice, Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach, Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego, Szkoła Podstawowa i inni zaprosili do współdziałania PZERiI Rejon Wisznice.

            W programie festynu 1 czerwca 2014 przewidziano czas od 14:00 do 15:30 na gry i zabawy dziadków, które dla dzieci prowadzić będą seniorzy w parku centrum Wisznic. Seniorzy przygotowali program, w którym można było sprawdzić własne możliwości i umiejętności, choć czasami nie było to ani proste, ani łatwe. W programie znalazły się gry i zabawy:

„Trzeciak” - gra zespołowa (trzy osoby)

„Zbijak” - gra zespołowa dla dowolnej liczby osób

„Jazda na jednym kole” (fajerką lub dużym kołem) – indywidualne

„Klasy” - różne wersje (grupy kilkuosobowe)

„Pikier” z piłką, sokole oko – rzut do celu przez obręcz na półtora metra                                                     wysokości

Gra „Dziesiątki” (i różne jej wersje piłką o ścianę) zakończyła się na pokazie, gdyż deszcz uniemożliwił dalszą zabawę i dzieci musiały umykać pod dach. Zmokły też dmuchane zjeżdżalnie. Inne atrakcje rozpoczęły się z opóźnieniem.

Zabawy przygotowali i prowadzili: Stanisława Moryl, Helena Petruczynik-Kochan, Irena Olszewska, Janina Paszkowska, Anna Turkiewicz, Marian Nuszczyk, Bolesław Kochan, Stanisław Banaszczuk, Sławomir Lewczuk.

G A L E R I A

HPK

sponsorzy