Na konferencji naukowej „Gdzie bije źródło”

Konferencja naukowa „Gdzie bije źródło... Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi", będąca podsumowaniem projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś przy wsparciu Unii Europejskiej została zorganizowana czwartego lipca 2015 roku staraniem Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego im. A. S. Puszkina w Brześciu i Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach.
Program konferencji, którą prowadzili prof. prof. Feliks Czyżewski UMCS Lublin i prof. Maria P. Żygałowa z Uniwersytetu w Brześciu był bardzo bogaty. Referaty naukowe w sposób jasny i zrozumiały wzbogacały wiedzę słuchaczy o języku terenów nadbużańskich objętych badaniami naukowymi, o związku pieśni ludowej z życiem ludzi zamieszkujących znane nam tereny.
Elementem ożywiającym prelekcję była prezentacja pieśni na żywo. Wystąpiła pani Jadwiga Szypiło z wnuczką Martyną z Rozwadówki.
Pani profesor M. Żygałowa potrafiła poderwać do śpiewu widownię, głównie młodzież z Białorusi, za co była nagradzana często głośnymi brawami.
Chór „Aster" zaprezentował trzy pieśni, dwie z nich w gwarze nadbużańskiej to refleksyjna „Hora" i popularna „Oj, pójdu ja ponad Buhom" oraz polska „Topola".
Bardzo interesującą sprawą była też promocja książki „Gdzie bije źródło... Pieśni ludowe pogranicza Polski i Białorusi", gdzie opracowania zostały zaprezentowane w kilku językach. Poza naukowymi opracowaniami niewątpliwie cenną rzeczą jest śpiewnik w drugiej części publikacji z tekstami pieśni i ich zapisem nutowym, który pozwala odtworzyć melodie przez osoby zainteresowane.
Na szczęście, dzięki takim projektom jak ten, pieśń ludowa pogranicza przeżywa swój renesans i trzeba mieć nadzieję, że nie odejdzie w niepamięć wraz z pokoleniem, które potrafiło ocalić od zapomnienia niezaprzeczalnie ważne dla naszej kultury dziedzictwo regionu w mowie i muzyce .

GALERIA

sponsorzy