Skrzypek na dachu cały czas zachwyca!

27 stycznia 2017r.emeryci z PZERiI rejonu Wisznice znów odwiedzili Teatr Muzyczny w Lublinie, by podziwiać piękno musicalu „Skrzypek na dachu”.

Od 1964r. „Skrzypek na dachu” z muzyką Jerry Bocka bije rekordy powodzenia i jest zaliczany do arcydzieł gatunku. To jeden z niewielu musicali, w którym w sposób piękny, liryczny, dowcipny, czasami dramatyczny mówi się o podstawowych wartościach życia i o jego przemijaniu. To barwne widowisko muzyczne i taneczne jest afirmacją człowieczeństwa ukazanego na tle codziennego życia społeczności żydowskiej w Anatewce na zachodniej Ukrainie.

        Przez pryzmat ciekawości zaglądamy do bezpowrotnie zaginionego, nieznanego młodszemu pokoleniu Polaków świata i historii Żydów.

        Naszą ogromną sympatię budzi główny bohater – Tewie, który ujmuje prostotą, mądrą dobrocią, życzliwością i nadzieją mimo trudów życia. Bawi nas jego filozofia, w której w dowcipnych dialogach i monologach odwołuje się do Boga, czy do świętej księgi.

        Urzeka nas muzyka, w której przewija się nuta zadumy nad tułaczym życiem narodu wybranego. Wpisany w spektakl chór (nastrojowe sceny) i balet decydują o jego urodzie i charakterze. Z uwagą śledzone tańce chasydzkie, gorącymi brawami nagradzane tańce kozackie i taniec z butelkami, który jest nieodłącznym elementem wesela żydowskiego.

Szczególną rolę w budowaniu klimatu musicalu spełniały kostiumy, scenografia i oświetlenie.

Pokolenie emerytów mogło bliżej poznać elementy świata kultury, którą zna się głównie z opowiadań, rzadziej już z autopsji, a o której przypominają pieśni, które stały się przebojami, np. „Gdybym był bogaty”…

Wyjazd zorganizowała: S. Moryl.                              

HPK  

 

sponsorzy