Lider pogranicza

Nazwa Programu: Program wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug

Priorytet/Działanie: Transfer wiedzy z regionów lepiej do słabiej rozwiniętych

Wartość Projektu: 25 268 euro

Kwota dofinansowania: 21 477 euro

Cel: Projekt stanowi kontynuację działań rozpoczętych przez gminę Wisznice w zakresie nawiązywania wielosektorowej współpracy z partnerem białoruskim na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów pogranicza. Podstawowym problemem na jaki odpowiada projekt jest niski poziom wiedzy z zakresu rozwoju regionalnego w białoruskiej części Euroregionu Bug, wynikający z braku współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi a Polski i Białorusi.

Zakres projektu:

W ramach projektu przewidziano kompleksowe działania skierowane do liderów  z Polski i Białorusi oraz młodzieży zainteresowanej działalnością społeczną.
Na projekt składają się trzy komponenty:

  1. Wizyty studyjne lokalnych liderów z obwodu brzeskiego i Gminy Wisznice
  2. Wymiana młodzieży
  3. Festiwal muzyki polsko- białoruskiej i seminarium dotyczące rozwoju lokalnego.

Projekt realizowany jest od kwietnia do września 2010 r.

Aktualności:

Wizyta studyjna lokalnych liderów z Białorusi w Wisznicach
W dniach 13- 17 maja 2010r gościliśmy w Wisznicach przedstawicieli 10–osobową grupę lokalnych liderów w gminy partnerskiej Czarnawczyce koło Brześcia na Białorusi. Wizyta jest częścią projektu „Lider Pogranicza” realizowanego przez Gminę Wisznice w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie BUG. W trakcie wizyty Białorusini wzięli udział w szkoleniach z zakresu:

  • Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach  Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP)
  • Przygotowania i realizacji projektów społecznych
  • Roli liderów lokalnych w społecznościach

Uzupełnieniem szkoleń były wizyty i spotkania w lokalnych instytucjach samorządowych takich jak Urząd Gminy Wisznice, Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz działających tu organizacjach pozarządowych: Stowarzyszeniu „Razem dla Wisznic”, Stowarzyszeniu Promocji Zdrowego Życia „Istnienie”, Kole Gospodyń Wiejskich oraz Parafii w Polubiczach. Przedstawiciele odwiedzanych instytucje i organizacji  zaprezentowali realizowane przez siebie projekty, skierowane na zwiększenie stopnia integracji społecznej, podniesienie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności mieszkańców oraz wprowadzenie pozytywnej zmiany społecznej w środowisku lokalnym. Podczas wizyty lokalni liderzy z Białorusi nawiązali kontakty z przedstawicielami podobnych środowisk z Polski, zapoznali się z różnymi formami i metodami pracy oraz czerpali pomysły na lokalne działania. Owocem spotkań i szkoleń były pomysły na kolejne wspólne projekty. Uczestników wizyty na spotkanie zaprosiły władze Banku Spółdzielczego w Wisznicach, w którym omówiono społeczne zaangażowanie banku i innych lokalnych firm prywatnych w kształtowanie życia społecznego gminy Wisznice.

Przedstawiciele Gminy Wisznice z wizytą na Białorusi
10 przedstawicieli Gminy Wisznice, w tym przedstawiciele Urzędu Gminy, radni i lokalni działacze wzięli udział w 5-dniowej wizycie studyjnej na Białorusi w ramach projektu „Lider Pogranicza” realizowanego przez Gminę Wisznice w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie BUG. Jest to rewizyta w gminie partnerskiej Czarnawczyce, której przedstawiciele gościli w Wisznicach w maju tego roku. W trakcie spotkania uczestnicy z Polski poznali miejsca pracy kolegów z Białorusi, zapoznali się z podejmowanymi przez nich inicjatywami, wzięli udział w spotkaniach z lokalnym samorządem, poznając jego kompetencje i zakres obowiązków. Podczas wizyty doprecyzowano i omówiono wstępne koncepcje współpracy między organizacjami z Polski i Białorusi oraz poddano dyskusji pomysły na kolejne wspólne projekty. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wizyty.

I etap wymiany młodzieży z Białorusią
Częścią realizowanego przez Gminę Wisznice projektu pod nazwą „Lider Pogranicza” realizowanego przez Gminę Wisznice współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie BUG jest wymiana młodzieży zainteresowanej działalnością społeczną po obu stronach granicy. W dniach 31.05.2010 – 5.06.2010 odbył się I etap wymiany, podczas którego młodzież z LO w Wisznicach wyjechała do Brześcia na Białorusi, gdzie podzieliła się ze swoimi białoruskimi kolegami swoimi doświadczeniami w zakresie podejmowania inicjatyw lokalnych. W trakcie wizyty młodzież z obu krajów wzięła udział w warsztatach o nazwie „Młody Manager Kultury” na temat organizacji lokalnych wydarzeń kulturalnych. Uczestnicy wizyty wraz ze swoimi białoruskimi kolegami zwiedzili Twierdzę brzeską, cmentarz polski  w Czarnawczycach oraz białoruską część Puszczy Białowieskiej. Spotkanie było dla młodzieży także okazją do przełamania barier kulturowych, bliższego poznania oraz praktycznego wykorzystania języka rosyjskiego. Młodzi działacze rozpoczęli także przygotowania do organizacji festiwalu muzyki polsko-białoruskiej Sounds of Borderland w Wisznicach, który planowany jest na pierwszy weekend września tego roku.  Szczegółowe informacje na temat festiwalu już wkrótce. Galeria.

Elżbieta Sokołowska

norweski_euroregion_bug

sponsorzy