Franciszek Czajkowski

Franciszek Czajkowski - ur. się w 1781 r. w Dierążni pod Zamościem w szlacheckiej rodzinie Sebastiana (ok. 1840 – 4 VIII 1823 w Wisznicach) i Marianny z Rykowskich (ok. 1752 – 8 IV 1820 w Wisznicach). (W 1820 r. żyło jeszcze dwóch jego braci). W wieku ośmiu lat został wysłany do szkół w Zamościu, gdzie ukończył 6 klas szkoły normalnej, 3 klasy szkoły niemieckiej i 3 klasy szkoły łacińskiej. Po ukończeniu nauki, w 1801 r. wstąpił do służby państwowej. Początkowo był strażnikiem konnym w inspektoracie terespolskim służby skarbowej.