Michał Fijałka ps. "Kawa", "Sokół"

Oficer 5. pułku Strzelców Podhalańskich. Wiosną 1940r. walczył w obronie Francji, następnie po kapitulacji przeniósł się do Wielkiej Brytanii. We wrześniu 1942r. z rąk gen. Sikorskiego otrzymał Krzyż Orderu Virtuti Militari za kampanię francuską. W nocy z 1 na 2 września wrócił do ojczyzny jako cichociemny. Walczył w "Wachlarzu". Następnie został dowódcą batalionu 27. Wołyńskiej Dywizji AK. Jego batalion skierowano do akcji w Wisznicach w nocy z 18 na 19 czerwca 1944 r..

Robert Satanowski

Twórca oddziału im. Tadeusza Kościuszki w lutym 1943r.,płk. Zgrupowania Polskich Oddziałów Partyzanckich "Jeszcze Polska nie zginęła" utworzonego na Wołyniu podporządkowanego Polskiemu Sztabowi Partyzanckiemu (organ Centralnego Biura Komunistów Polskich w ZSRR). Po wojnie jeden z czołowych polskich dyrygentów, dyrektor Teatru Wielkiego w Warszawie.

Władysław (Ładysław) Buczyński ps. "Kazik Dębniak"

Przedwojenny działacz OMS "Spartakus", dowodził oddziałem partyzanckim w powiecie Biała Podlaska (okolice Wisznic), w październiku 1942r. przeniesiony do Warszawy. Zginął 17 stycznia 1943r. podczas próby podłożenia bomby w przeznaczonym dla Niemców kinie "Apollo" (dawniej "Napoleon") w Warszawie przy pl. Trzech Krzyży. Osaczony przez żandarmów bronił się do ostatniego naboju którym sam pozbawił się życia. Jego pseudonimem nazwano polsko-gruziński oddział GL, utworzony w końcu lipca 1943r. w rejonie Mińska Mazowieckiego. Składał się z 24 słabo uzbrojonych ludzi, dowódcą był Alfred Ryngier /ps. "Janusz"/. Istniał parę tygodni. Dnia 12 września 1943r. otoczyli go Niemcy, gdy kwaterował we wsi Kiczki. Zginęło wówczas 22 gwardzistów.

Władysław Zawadzki

Władysław Zawadzki - urodził się 27 czerwca 1905r. w Żeszczynce (dawne woj.bialskopodlaskie). W czerwcu 1925r. ukończył Państwowe Gimnazjum Humanistyczne w Białej Podlaskiej. Od 1 października 1926r. do 16 marca 1928r. odbywał służbę wojskową w 27 Pułku Artylerii Lekkiej we Włodawie. W lipcu 1935r. ukończył Państwową Szkołę Mierniczą w Warszawie. Do października 1939r. pracował na stanowisku mierniczego powiatowego we Włodawie. Podczas okupacji mieszkał z rodziną w Żeszczynce. Tutaj od 1940 roku prowadził tajne nauczanie w zakresie szkoły podstawowej i średniej. Jesienią 1946r. podjął decyzję zorganizowania w Wisznicach szkoły ponadpodstawowej. Z jego inicjatywy rozpoczęło działalność Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Gminnej Rady Narodowej, upaństwowione i przekształcone 1 stycznia 1950r. w Liceum Ogólnokształcące. Władysław Zawadzki został mianowany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie pierwszym dyrektorem szkoły. 8 listopada 1955r. zdał egzamin przed Państwową Komisją Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, uzyskując kwalifikacje nauczyciela matematyki. 10 lutego 1956r. otrzymał na Politechnice Warszawskiej tytuł inżyniera geodety.  Po 23 latach pracy, w wieku 65 lat, przeszedł na emeryturę. Uhonorowany wieloma odznaczeniami, zmarł 31 stycznia 1987r. w Rossoszu. Pochowany jest na cmentarzu w Wisznicach.

sponsorzy