ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WISZNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK

Konsultacje trwają od 10.11.209 do 23.11.2019

Osoba do kontaktu Tomasz Gębka Urząd Gminy Wisznice

P R O G R A M

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach w okresie grudzień 2018 - kwiecień 2019 realizowała projekt pt. „Renowacja wnętrza zabytkowego Kościoła Parafialnego w Wisznicach”. Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Urząd Gminy Wisznice przypomina o obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Osoby, które uchylają się od tego obowiązku podlegają grzywnie w postaci mandatu karnego w wysokości do 500 zł.

Urząd Gminy Wisznice uprzejmie informuje, iż Marszałek Województwa Lubelskiego sporządził projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału Województwa Lubelskiego na obwody łowieckie, który podlega konsultacjom.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica serdecznie zaprasza na solowy koncert patriotyczny Norberta Smolińskiego. Koncert odbędzie się 10 listopada o godz. 15:00 w Dubicy.

Urząd Gminy Wisznice informuje o konieczności składania wniosków o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną. Mieszkańcy posiadający psy rasy agresywnej proszeni są o niezwłoczne uzupełnienie wniosków w Urzędzie Gminy Wisznice.

22 października 2019 r. uroczyście otwarto nowy Komisariat Policji w Wisznicach, pod budowę którego działkę przekazała Gmina Wisznice. Nowy budynek powstał w pobliżu siedzib Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej.

To już tradycja, że każdego roku w Wisznicach gościmy przedstawicieli Lubelskiego Związku Hodowców Koni.