W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do wspólnego kibicowania!

W imieniu organizatora - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica serdecznie zachęcamy do udziału w Rowerowym Rajdzie Niepodległości. Wydarzenie odbędzie się 16 czerwca 2019 r. (Niedziela).

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.

Urząd Gminy Wisznice oferuje do sprzedaży materiały z rozbiórki – płytki chodnikowe betonowe 35 x 35 x 7 w cenie netto 2,00 zł/szt., do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wszystkich zainteresowanych zakupem prosimy o niezwłoczne składanie pisemnych zapotrzebowań ilościowych.

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.