Wójt Gminy Wisznice informuje, iż rolnicy którzy zostali poszkodowani w wyniku suszy powstałej w 2019 roku, mogą składać w Urzędzie Gminy oświadczenia o wielkości poniesionych strat w uprawach rolnych i sadach w terminie do 12 lipca 2019 roku.

Oświadczenia powinny być zgodne z danymi we wniosku o płatności bezpośrednie składane do ARMiR. Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oświadczenia o uprawach, które jest niezgodne z wnioskiem o płatności bezpośrednie. O ewentualnych formach pomocy zadecyduje Wojewoda Lubelski. Prosimy składać oświadczenia do UG Wisznice wraz z kserokopią wniosku obszarowego złożonego w ARiMR.

Urząd Gminy Wisznice z niepokojem obserwuje zjawiska pogodowe z ostatnich tygodni, związane z bardzo wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów. Rolnicy alarmują, iż nastąpiło bardzo duże odparowanie wody. Komunikaty IUNG-PIB w Puławach dotyczące wystąpienia warunków suszy w Polsce ogłaszane są z pewnym opóźnieniem, natomiast straty w uprawach muszą być oszacowane jeszcze przed zbiorami. Zgodnie z raportem za okres: 04 (21.IV - 20.VI) w województwie lubelskim największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych.

W związku z powyższym Urząd Gminy Wisznice apeluje, aby rolnicy nie zgłaszali do urzędu gminy wniosków o oszacowanie strat „na ostatnią chwilę”, gdyż komisje nie zdążą zakończyć swej pracy przed nadejściem żniw. Przypominamy także, że obowiązujące prawo nie pozwala na szacowanie strat u rolników, którzy nie złożyli stosownego wniosku w Urzędzie Gminy.
Standardowymi formami pomocy dostępnymi dla rolników są:
- kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji,
- udzielenie przez KRUS odroczenia terminu płatności składek lub ich rozłożenia na raty,
- udzielenie przez KOWR odroczenia terminu płatności rat za sprzedaż lub dzierżawę ziemi lub rozłożenia ich na raty,
- udzielenie przez samorządy ulg w podatku rolnym.


Niezależnie od powyższego, w przypadku wystąpienia szczególnie dotkliwej klęski, po zakończeniu szacowania strat przez komisje klęskowe rząd może podjąć decyzję o udzieleniu nadzwyczajnego wsparcia do powierzchni upraw, które ucierpiały w najwyższym stopniu.

Wnioski szuszowe należy składać w UG Wisznice, pok. 208.

Wnioski do pobrania:

OŚWIADCZENIE UPRAWY

OŚWIADCZENIE ZWIERZĘTA

Urząd Gminy Wisznice przekazuje do wiadomości pismo Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej dotyczące oczyszczania i odkażania studni ze względu na obecność martwych zwierząt.

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż w związku z utrzymującą się falą upałów w dniu dzisiejszym tj. 01.02.2019 r. Urząd pracuje w godzinach 7:30-14:30.

Rok 2019 dla Gminnego Klubu Sportowego Tytan Wisznice jest wyjątkowy, bowiem jest to rok jubileuszowy 40-stu lat działalności Tytana.

Parafia rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Horodyszczu 28 czerwca 2019 r. świętowała 100-lecie swojego istnienia.

Szanowni Państwo, poszukujemy wolontariuszy, którzy 4 sierpnia 2019 r. podczas organizowanych DNI Wisznic 2019 poświęcą swój czas na kwestowanie z puszką na rzecz małej mieszkanki Gminy Wisznice - Zuzi.

W dniach 25-27 czerwca 2019 r. w Karczmie Góralskiej w Wisznicach odbyła się kolejna już edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. "Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe".

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż w dniu 26.06.2019 r. został ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach oraz konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu.