Urząd Gminy Wisznice oferuje do sprzedaży materiały z rozbiórki – płytki chodnikowe betonowe 35 x 35 x 7 w cenie netto 2,00 zł/szt., do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wszystkich zainteresowanych zakupem prosimy o niezwłoczne składanie pisemnych zapotrzebowań ilościowych.

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.  

Szanowni Państwo, Urząd Gminy Wisznice informuje, iż 24 maja 2019 r. Wójt Gminy Piotr Dragan odebrał wyróżnienie w konkursie "Perły Samorządu" 2019 w kategorii gmina wiejska. Gmina Wisznice w rankingu ogólnopolskim uplasowała się na 8 pozycji wśród gmin wiejskich.

Rada Gminy Wisznice ogłasza nabór na ławnika do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na kadencję 2020-2023. Do dnia 31 czerwca 2019 r. będą przyjmowane zgłoszenia w Urzędzie Gminy Wisznice. Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.