Konsultacje społeczne projektu Listy projektów realizujących cele strategiczne Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Zielawy na lata 2023 – 2030

W związku ze zmianą Listy projektów realizujących cele strategiczne Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Zielawy na lata 2023 – 2030 przeprowadzane są konsultacje społeczne, których liderem jest Gmina Łomazy.

Projekt Listy projektów obejmuje: Gminę Jabłoń, Gminę Łomazy, Gminę Milanów, Gminę Podedwórze, Gminę Rossosz, Gminę Sosnówka i Gminę Wisznice.

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu Listy projektów interesariuszom (mieszkańcom, sąsiednim gminom i ich związkom oraz lokalnym partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Listy.

 

Informacje o konsultacjach

 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 22 czerwca 2024 r. do dnia 5 lipca 2024 r.
 2. Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej, mogą zapoznać się z projektami dokumentów podlegających konsultacjom społecznym.
 3. Dokumenty podlegające konsultacjom społecznym dostępne są na niniejszej stronie internetowej oraz są wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy Łomazy, Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy, pok. nr 21
 4. Każdy ma prawo składania uwag w terminie określonym powyżej.
 5. Uwagi należy składać wyłącznie na formularzach konsultacyjnych umieszczonych na niniejszej stronie internetowej:
  • drogą elektroniczną, przesyłając odpowiedni formularz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • pisemnie, przesyłając odpowiedni formularz na adres pocztowy: Urząd Gminy Łomazy, Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy.
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Łomazy, Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy, pok. nr 21, tel. 83 341 70 69 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).
 6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łomazy.
 7. Uwagi zgłoszone po dniu 5 lipca 2024 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku uwag składanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.

 

sponsorzy