Kontrola zbiorników bezodpływowych

 

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r.   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie nałożony został na Wójta obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Wójt Gminy Wisznice, zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy, zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie zawartych umów oraz posiadanych dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków (raz na 2 lata).

W związku z powyższym każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej powinna zostać skontrolowana do sierpnia 2024 r. 

Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do okazania:

  • zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Wisznice na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
  • dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (np. rachunki, faktury vat). Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.

Zwracam się  prośbą o dobrowolne zgłaszanie się do Urzędu z w/w dokumentami.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wisznice, właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej obowiązani są do zawarcia umowy z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Wisznice na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi, przechowując je przez okres 2 lat. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów powinni to uczynić niezwłocznie.

Informujemy, iż zgodnie z art. 10 ust. 2, 2a i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399z późn.zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny.

Brak dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości przez uprawnioną firmę będzie podstawą do nałożenia kary grzywny na właściciela nieruchomości. Ukarany poniesie też koszty opróżnienia zbiornika zleconego przez Gminę, w sytuacji, kiedy właściciel nie jest w stanie udokumentować prawidłowego zagospodarowania nieczystości ciekłych.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Mamy nadzieję, że przy Państwa współpracy kontrole przebiegną sprawnie oraz wykażą jak najmniejsze nieprawidłowości.

 

Informacji dotyczących kontroli udziela: Pani Sylwia Kasprzuk, tel. 83 306 82 38, 83 37821 02

Lista firm asenizacyjnych posiadających aktualne, pozwolenie na odbiór nieczystości płynnych z tereniu Gminy Wisznice.

  1. Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach Sp. z o.o. ,NIP: 537-260-27-55, ul. Rynek 35,21-580 Wisznice, tel. 83 378-21-02
  2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BOKMA” Krystyna Michalak , NIP: 539-102-11-20, ul. Fabryczna 15, 21-580 Wisznice, tel. 603-376-478. Okres obowiązywania: 21.09.2026 r.
  3. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., NIP: 539-000-26-98, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew, tel. 83 355-12-68 Okres obowiązywania: 09.12. 2026 r.
  4. Marcin Bański, WC SERWIS POLSKA Sp. z o.o., NIP: 648-273-04-08, ul. Szybowa 20 E, 41-808 Zabrze, tel. 602-178-102, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Okres obowiązywania: 27.01.2033 r.

 

 

sponsorzy