Program "Czyste powietrze"

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wynikami pomiarów jakości powietrza w Gminie Wisznice. POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA W WISZNICACH: https://looko2.com/tracker.php?lan=&search=40F5200106B9

W ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w lipcu 2021 r. w Gminie Wisznice został uruchomiony punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. W punkcie można uzyskać informacje na temat  Programu „Czyste Powietrze”, wysokości możliwego do pozyskania dofinansowania, warunków i zasad udziału w Programie "Czyste Powietrze" , a także pomoc w sporządzeniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz wniosku  o płatność rozliczającego dotację. Osoba koordynująca Natalia Wiczuk, tel. 83 378 20 33, pokój 208.

Punkt jest czynny w godz.: Poniedziałek 08:00 - 10:00, Wtorek 12:00 - 14:00, Środa 07:30 – 09:30, Czwartek 08:00 - 10:00, Piątek 12:00 - 14:00.

Dane liczbowe dotyczące wdrażania programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Wisznice według stanu na dzień 10 lipiec 2024 roku:

  • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 243,
  • liczba zawartych umów o dofinansowanie - 195,
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 119,
  • kwota wypłaconych dotacji -  4.484.462,99 zł.

Program „Czyste Powietrze” Dla kogo? Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co? Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile? Dotacja może wynosić do 41 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania ( do 66 000 zł z kompleksową termomodernizacją), do 59 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania (do 99 000 zł kompleksową termomodernizacją) do 79 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania (do 135 000 zł z kompleksową termomodernizacją).

 

Więcej informacji o programie Czyste Powietrze można znaleźć w internecie pod adresem: czystepowietrze.gov.plportal.wfos.lublin.pl

 

sponsorzy