KORONAWIRUS - Jak chronić się przed zachorowaniem?

Urząd Gminy Wisznice przekazuje do wiadomości mieszkańców infografiki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przedstawiające jak chronić siebie i bliskich od zachorowań na Koronawirusa SARS-CoV-2. Prosimy o szczególną ostrożność.

Informacja GIS

Ulotka Państwowej Inspekcji Sanitarnej