WYPŁATA STYPENDIÓW SZKOLNYCH 2016

Urząd Gminy Wisznice informuje, że od 12 maja 2016 r. w kasie Urzędu Gminy wypłacane będą stypendia szkolne. Stypendium należy odebrać do 30 maja br. Proszę o zgłaszanie się z rachunkami.

sponsorzy