" MAJOWE ŚPIEWANIE" Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Polubiczach

W niedzielę 8 maja 2016 Polubicze siódmy raz gościły chóry i zespoły śpiewacze na cyklicznej imprezie, której organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gmina Wisznice, Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach. W organizację aktywnie włączyli się gospodarze miejsca- Koło Gospodyń Wiejskich i mieszkańcy Polubicz.
Na scenie zaprezentowało się 20 zespołów – dziecięce, młodzieżowe oraz dorośli w różnym przedziale wiekowym, reprezentujący różne środowiska . Sala widowiskowa w Świetlicy Wiejskiej w Polubiczach pełna była po brzegi. Piękny widok – dominowały stroje ludowe. Feeria barw i odmian strojów była tak duża, że od razu zrobiło się jakoś weselej. Trzeba przyznać – zespoły bardzo się postarały o swoją prezencję wizualną i dobór repertuaru. Żadna pieśń się nie powtórzyła. Tematyka pieśni zgodna z regulaminem.
I część - pieśni Maryjne
II część – pieśni ludowe i biesiadne
Chociaż charakter pieśni był tak różny, wykonawcy czuli się świetnie na scenie, a publiczność każdy występ nagradzała brawami. Nastrój na sali był tak radosny, że w drugiej części przeglądu widownia włączała się do wspólnego śpiewu. Dominowały pieśni o żywym tempie, z humorem, z przesłaniem, śpiewane z temperamentem. Gorącymi brawami zostali nagrodzeni goszczący w gminie Wisznice Francuzi, którzy zaśpiewali dwie pieśni.
W przerwie między częścią pierwszą, a drugą Panie z KGW w Polubiczach przygotowały smakowity i obfity, jak zawsze, poczęstunek. O stronę techniczną zadbał pan Jakub Iwanejko. Imprezę prowadziła Elżbieta Sokołowska – dyrektor GOK.
Uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki.
Po zakończonej imprezie nikt nie spieszył się do domu. Odezwały się na dworze akordeony, zabrzmiał wspólny śpiew wielu znanych pieśni ludowych, nie zabrakło tańców. Zabawa trwałaby zapewne jeszcze długo, gdyby nie majowa burza, która definitywnie zakończyła to przemiłe spotkanie.
Imprezę udało się zorganizować także dzięki pomocy sponsorów. Byli to Tadeusz Kossowski „Kojpasz", Mariusz Jakubiuk „ Agro-handel", Bank Spółdzielczy w Wisznicach, Łukasz Jaszczuk – Radny Powiatu Bialskiego, GS Wisznice, ZPOiW „Sad –Pol" w Polubiczach. Dziękujemy! Do zobaczenia za rok.

Helena Petruczynik- Kochan

G A L E R I A

sponsorzy