Nowa wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w powiecie!

Nowa wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w powiecie!

Gmina w Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu bialskiego oraz miasta Biała Podlaska, w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych do bezpłatnego wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w Wypożyczalni w Białej Podlaskiej oraz Filii w Gminie Wisznice.

Wypożyczalnia została utworzona w ramach projektu „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Wypożyczalnia w Białej Podlaskiej mieści się w Domowym Szpitalu ul. Spółdzielcza 5,      21-500 Biała Podlaska (czynna jest w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 8.00-15.00 oraz we wtorki i środy w godzinach 11.00-18.00, tel. 83 414 76 42, 83 414 76 41). W Gminie Wisznice została utworzona Filia, która mieści się w Urzędzie Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, pok. 209 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00, tel. 83 378 20 33).

Regulamin, dokumenty rekrutacyjne z wykazem dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego dostępna jest w siedzibie wypożyczalni w Białej Podlaskiej, w Wiszniach oraz na stronach internetowych: www.szpitalbp.pl, www.wisznice.pl.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć osobiście do siedziby wypożyczalni, z której będzie wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny.

Zapraszamy serdecznie!!