Uwaga! INFORMACJA!

Urząd Gminy Wisznice informuje o konieczności składania wniosków o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną. Mieszkańcy posiadający psy rasy agresywnej proszeni są o niezwłoczne uzupełnienie wniosków w Urzędzie Gminy Wisznice.

Do wniosku należy dołączyć , zgodnie z art. 6 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. z roku 2019 poz. 1000),  potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Opłatę w wysokości  82 zł należy wnieść na  rachunek bankowy gminy Wisznice. Opłatę można uiścić także w punkcie kasowym w budynku Urzędu Gminy Wisznice przy ul. Rynek 35. Podstawa prawna: załącznik do wyżej wymienionej ustawy – wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, część III poz. 44.

-------------

Do wniosku proszę dołączyć kserokopię metryki psa.

Wykaz  ras  psów  uznawanych  za  agresywne: 1) Amerykański pit bull terrier , 2) Pies z Majorki  (Perro de Presa Mallorquin) ,3)  Buldog  amerykański  ,  4)  Dog  argentyński  ,  5) Pies kanaryjski  (Perro  de  Presa  Canario ),  6)  Tosa inu , 7) Rottweiler , 8) Akbash dog , 9) Anatolian karabash , 10) Moskiewski stróżujący ,   11) Owczarek kaukaski .

Wniosek do pobrania: TUTAJ