Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż w roku 2020 w Wisznicach nadal będzie działał Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, z którego usług w razie potrzeby mogą korzystać mieszkańcy Gminy Wisznice jak i gmin okolicznych. Porady prawne udzielane są w dniach Poniedziałek, Czwartek i Piątek w godz. 9:00-13:00, Wtorek w godz. 12:00-16:00, natomiast w Środę prawnicy przyjmują w Urzędzie Gminy Łomazy. Punkt usytuowany jest w Urzędzie Gminy Wisznice, piętro II, pokój nr 203.

Nadzór nad PNPP sprawuje Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. Poniżej przedstawiamy informację o lokalizacji Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na obszarze Powiatu Bialskiego w 2020 roku. Punkty powierzone Stowarzyszeniu Inicjatyw Samorządowych we Włodawie. Porady udzielane są przez Radców Prawnych od poniedziałku do piątku.

1. NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE
21-505 Janów Podlaski
ul. Bialska 6a
Budynek Urzędu Gminy w Janowie Podlaskim
tel. 341-30-73 (wew. 29)

2. NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
21-580 Wisznice
ul. Rynek 35
Budynek Urzędu Gminy w Wisznicach
tel: 518-415-182, 663-762-223

Punkt prowadzony przez Radców Prawnych. Nieodpłatna Pomoc Prawna udzielana
jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00– 1300:

1. 21-500 Biała Podlaska
ul. Prosta 31
Budynek Urzędu Gminy Biała Podlaska
tel. 343-49-50 (wew. 131)

Punkt prowadzony przez Adwokatów. Nieodpłatna Pomoc Prawna udzielana jest od
poniedziałku do piątku w godzinach 9:00– 1300:

1. 21-560 Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 30/32
Budynek Oddziału Zamiejscowego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej
tel. 315-13-99

 

sponsorzy