Uroczyste otwarcie dróg

W sobotę, 10 lipca 2010 r., na drodze gminnej nr 101253 L w Wygodzie, przy moście na rzece Zielawa, miało miejsce uroczyste otwarcie dróg wybudowanych w ramach realizacji projektu „Budowa dróg łączących drogę wojewódzką Nr 812 z drogą krajową Nr 63 w miejscowości Wisznice”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V Transport Działanie 5.2 Transport lokalny – drogi gminne.

Projekt ten był realizowany od 1 kwietnia 2009 r. (data podpisania umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Lubelskiego; 16 maja 2009 r. – rozpoczęcie prac budowlanych) do 30 listopada 2009 r.

Wartość projektu to 3 499 219,32 zł, zaś wielkość dofinansowania z EFRR to 2 974 336,42 zł.

Na tę uroczystość Wójt Gminy Wisznice – Piotr Dragan zaprosił władze województwa lubelskiego, pracowników Urzędu Marszałkowskiego, posłów i senatorów, radnych i sołtysów, pracowników Urzędu Gminy Wisznice, wykonawcę – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Parczew S.A., przedstawicieli firm i instytucji prowadzących działalność na terenie Gminy Wisznice. Poświęcenia inwestycji dokonał ks. Artur Zbański – wikariusz wisznickiej parafii, zaś zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia. Finałem było przecięcie wstęgi i uroczyste oddanie inwestycji do użytku. Otwarciu towarzyszyło także seminarium Wójta Gminy Wisznice, którego tematem była realizacja tego projektu.

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją nt. projektu „Budowa dróg łączących drogę wojewódzką Nr 812 z drogą krajową Nr 63 w miejscowości Wisznice” oraz obejrzenia zdjęć z uroczystości.


Aneta Maciejuk

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

rpo_lubelskie_ue-efs_b

sponsorzy