Rekrutacja do ośrodków przedszkolnych

Do 15 sierpnia 2010r. trwa rekrutacja dzieci do ośrodków przedszkolnych utworzonych w ramach projektu „Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny” na rok szkolny 2010/2011.

W Dołholisce, Dubicy, Horodyszczu i Polubiczach będą funkcjonowały punkty przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, a w Wisznicach 2 oddziały przedszkolne (3 i 4 – latki). Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w biurze projektu (Urząd Gminy Wisznice, pok. 205). O przyjęciu dzieci decydować będzie kolejność zgłoszeń. Lista dzieci przyjętych do ośrodków podana zostanie do publicznej wiadomości do 25 sierpnia 2010r.

Justyna Stańko

kapital-ludzki_i_efs

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

sponsorzy