Katyńskie Dęby w gminie Wisznice

W niedzielę 14 listopada po mszy św. o godz.12 przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu odbędzie się  uroczyste posadzenie dębu – upamiętniającego ofiarę katyńską Ppor. rez. Stefana Lesiuka, byłego kierownika Szkoły Podstawowej w Horodyszczu. Katyńskie Dęby są sadzone dla uczczenia pamięci oficerów polskich zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Odbywa się to  ramach Programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”, który stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach patriotycznych w Horodyszczu.

Jolanta Kwiatek

sponsorzy