Konkurs dla animatorów społecznych

Są w naszym środowisku ludzie, którzy swoją pracą przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej. Dzięki nim możliwa jest zmiana społeczna i rozwój. Możemy docenić ich prace poprzez zgłoszenie do konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy osoby, instytucje, organizacje, stowarzyszenia do zgłaszania kandydatów z naszego środowiska do tego konkursu. Do konkursu mogą zostać zgłoszone pełniące funkcję animatora społecznego, osoby, które pobudzają aktywność osób, grup, instytucji w przestrzeni publicznej, ożywiają społeczność lokalną, inicjując rożnego rodzaju działania, pracują z wieloma grupami w środowisku lokalnym na rzecz wspólnego dobra. Zgłoszenia powinny być uzupełnione o rekomendacje uwzględniające następujące funkcje animatora społecznego: angażowanie, ułatwianie, edukowanie, zachęcanie, wzmacnianie, wyrównywanie szans, mierzenie zmiany społecznej. Zgłoszenia można wysyłać droga elektroniczną do 7 stycznia 2011r.

{phocadownload view=file|id=143|text=Zaproszenie|target=s}

{phocadownload view=file|id=144|text=Regulamin|target=s}

Zgłoszenia mogą przygotować osoby, grupy nieformalne, organizacje i instytucje. Szczegóły na stronie www.cal.org.pl.

Elżbieta Sokołowska

sponsorzy