Skorzystaj ze stypendium AKROPOL

Edukacyjna fundacja Czernieckich EFC zainaugurowała ogólnopolski program stypendiów licealnych AKROPOL. Jest to największa tego typu inicjatywa w Polsce, która w całości jest finansowana ze środków prywatnych.Obejmie opieką stypendialną 300 licealistów, którzy pochodzą z terenów wiejskich, uzyskali minimum dobre wyniki w nauce  w ostatniej klasie gimnazjum , spełniają określone kryterium socjalne ( pochodzą z rodzin żyjących poniżej minimum socjalnego, określonego przez Instytut Pracy i Polityki Społecznej).

W ramach programu Fundacja oferować będzie stypendystom:

  • stypendium wypłacane na okres trzech lat nauki w liceum,
  • zakwaterowanie w internacie lub bursie wskazanej przez Fundację
  • pokrycie kosztów składek na Radę Rodziców oraz składek ubezpieczeniowych w liceum,
  • pokrycie kosztów wyżywienia całodziennego w bursie
  • pokrycie kosztów niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycznych,
  • pokrycie kosztów dodatkowych, indywidualnie określanych z każdym uczestnikiem programu AKROPOL w umowie stypendialnej,
  • opiekę Fundacji w zakresie określonym w umowie stypendialnej,
  • możliwość ubiegania się o uczestnictwo w programie stypendiów uniwersyteckich PARTENON

Celem otrzymania stypendium, gimnazjaliści będą musieli pomyślnie przejść rekrutację do jednego z 13 najlepszych polskich liceów, które przyjmować będzie stypendystów EFC z danego województwa. Wszelkie informacje , dotyczące Edukacyjnej Fundacji Czernieckich oraz stypendiów dostępne są na stronie www.efc.edu.pl

sponsorzy