Ewaluacja projektu „Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny” – cz. III

15 stycznia 2011 r. w Urzędzie Gminy Wisznice odbyło się trzecie z serii spotkań ewaluacyjnych dotyczących realizacji projektu „Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny”. Spotkanie prowadziła Pani Agnieszka Dybich - przedstawiciel Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego -  odpowiedzialna za monitorowanie i ewaluację pracy w ośrodkach przedszkolnych na terenie 5 gmin objętych projektem.

Na podstawie badań przeprowadzonych wśród dzieci, rodziców i nauczycieli oraz analizy dokumentacji projektowej opracowany został raport ewaluacyjny, podsumowujący kolejny semestr pracy ośrodków. Najważniejsze zagadnienia opisane w raporcie to przede wszystkim: specyfika pracy w ośrodkach, ocena realizacji Programu, współpraca z rodzicami oraz ewaluacja rozwoju dzieci. Zainteresowanych niniejszymi zagadnieniami odsyłam do zapoznania się z treścią raportu.

{phocadownload view=file|id=145|text=Raport – Ewaluacja rozwoju dzieci cz. III|target=s}

Justyna Stańko

sponsorzy