Wybory do Izb Rolniczych

Najbliższa niedziela będzie na wsi dniem rolniczych wyborów.

Wybierany będzie rolniczy samorząd czyli członkowie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej.

Kto może wybierać?

Każdy, kto posiada więcej niż jeden hektar ziemi i płaci podatek rolny, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej i członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, posiadający wkłady gruntowe.

Na terenie gminy Wisznice głosować można będzie w budynku Urzędu Gminy w sali konferencyjnej w godzinach 8:00 - 18:00.

sponsorzy