Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wisznicach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wisznicach istnieje od roku 1981. Placówka pracuje z młodzieżą dyslektyczną. To miejsce, które jest szansą dla uczniów mniej zdolnych, ponieważ prowadzone są zajęcia z takimi dziećmi. Dzieci i młodzież mogą w ten sposób wyrównać deficyty rozwojowe oraz rozwijać swoje zainteresowania. Dla wielu ludzi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna stanowi oparcie w najtrudniejszych problemach życiowych. W placówce pracuje zespół profesjonalistów ciągle podnoszących swoje kwalifikacje na różnego rodzaju kursach. Mieści się i działa w środowisku typowo wiejskim.

Adres Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Wisznicach: ul. Warszawskiej 44, 21-580 Wisznice. Telefon: (83) 378 22 37.

Niepubilczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wisznicach

Niepubilczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wisznicach działa w Wisznicach od 01.05.1998 r. w wyniku reorganizacji służby zdrowia na bazie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wisznicach. Początkowo na kontrakcie z Wojewodą Bialsko – Podlaskim, później z Kasą Chorych, a obecnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prowadzi działalność z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wynikającej z kompetencji lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej i środowiskowej. Posiada własną karetkę zabiegowo-transportową i punkt pobierania materiałów do badań laboratoryjnych.

Adres siedziby NZOZ Wisznice: Wygoda 4, 21-580 Wisznice. Telefon: (83) 378 20 34.

Pogotowie Ratunkowe w Wisznicach

Pogotowie Ratunkowe w Wisznicach jest Filią Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej. Pogotowie działa całodobowo  Jest to zespół złożony z lekarza, ratownika i kierowcy i udziela  pomocy w miejscu zdarzenia, zachorowania czy wypadku.

Adres palcówki: ul. Nowa 16, 21-580 Wisznice. Telefon: +48833782099.
sponsorzy