Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wisznicach istnieje od roku 1981. W placówce obecnie pracuje pięciu pracowników pedagogicznych. Jest to zespół profesjonalistów ciągle podnoszących swoje kwalifikacje na różnego rodzaju kursach. Mieści się i działa w środowisku typowo wiejskim.

Niepubilczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Istnieje od 01.05.1998r. w wyniku reorganizacji służby zdrowia  na bazie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wisznicach. Początkowo na kontrakcie z Wojewodą Bialsko – Podlaskim, później z Kasą Chorych a obecnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prowadzi działalność z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wynikającej z kompetencji lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej i środowiskowej. Posiada własną karetkę zabiegowo-transportową i punkt pobierania materiałów do badań laboratoryjnych.

sponsorzy