Stowarzyszenie Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica

Początki działalności stowarzyszenia sięgają 1956 roku. Wówczas organizacja działała wyłącznie realizując zadania związane z ochrona przeciwpożarową jako jednostka OSP na terenie wsi Dubica Dolna i Dubica Górna. Zauważając potrzebę rozszerzenia działalności w kierunku większej integracji społeczeństwa walne zebranie OSP Dubica w dniu 07.08.2011r. dokonało zmiany statusu i nazwy organizacji, która od tego dnia nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „OSP Jedna Dubica" . Stowarzyszenie podjęło realizację zadań związanych z kształtowaniem postawy obywatelskiej integracją mieszkańców oraz kulturą i oświatą. Na bazie Wiejskiego Domu Kultury prowadzona będzie Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa i przedszkole oraz Lokalny Ośrodek Kultury.

Stowarzyszenie 'Forum Rozwoju Regionu'

Stowarzyszenie „Forum Rozwoju Regionu”w Wisznicach powstało 18 maja 2004 roku.
Od roku 2004 nieprzerwanie prowadzona jest wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Wypożyczalnia funkcjonuje w pomieszczeniach prywatnych udostępnionych nieodpłatnie. Obsługiwana jest przez członków stowarzyszenia nieodpłatnie.

Stowarzyszenie S-OiODK

„Wszyscy na miarę swoich możliwości możemy wnieść swój własny wkład w budowanie lepszego świata dla naszych potomków. Możemy im również dorobek pokoleń oraz piękno tego terenu zachować. Możemy także zniszczyć. To zależy tylko od nas.”

 

(Anna Potocka, Szanowni Czytelnicy, „Wieści Gminne. Gościeradów”, 2006)

 

Na przełomie 2004/05 narodził się pomysł założenia lokalnego stowarzyszenia społecznego. Pomysł został formalnie zrealizowany 31 I 2005 r., kiedy zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Lublinie Katolickie Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Wisznicach.

Związek Gmin Lubelszczyzny

Wójt Gminy Wisznice - Piotr Dragan został wybrany członkiem Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Lubelszczyzny w dniu 25 maja 2007r. w Janowie Lubelskim podczas XX Zwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny.

Stowarzyszenie "Integracja"

1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze „ Integracja" od 01.03.2014r. do 31.08.2014r.w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt systemowy pt: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" w ramach Działania nr POKL.09.01.01-06-103/13 ( Priorytet IX, Działanie 9.1).

sponsorzy