Stowarzyszenie 'Forum Rozwoju Regionu'

Stowarzyszenie „Forum Rozwoju Regionu”w Wisznicach powstało 18 maja 2004 roku.
Od roku 2004 nieprzerwanie prowadzona jest wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Wypożyczalnia funkcjonuje w pomieszczeniach prywatnych udostępnionych nieodpłatnie. Obsługiwana jest przez członków stowarzyszenia nieodpłatnie.

 

 

 

Osobą odpowiedzialną za działalność wypożyczalni jest pani Mirosława Grabek - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, pełniąca funkcję skarbnika stowarzyszenia.

 

Sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny pozyskiwany jest z darowizn od innych Fundacji, Stowarzyszeń, szpitali i jednostek służby zdrowia, a także od osób prywatnych. Sprzęt wypożyczany jest za kaucją, która podlega zwrotowi w przypadku zwrotu sprzętu. Środki na naprawy i funkcjonowanie wypożyczalni pochodzą z dobrowolnych wpłat na ten cel.

 

Od 2005 roku rozpoczęto też rozdzielanie używanej odzieży dla osób potrzebujących. Odzież pochodzi z darów, a docieranie do osób potrzebujących odbywa się w ramach wolontariatu.

 

OBECNIE STOWARZYSZENIE REALIZUJE NASTEPUJĄCE PROJEKTY:

 

  1. Spotkania kultur pogranicza
  2. Świetlica szkoleniowo rehabilitacyjna
  3. Ścieżka edukacyjna nad zalewem w Horodyszczu

 

Zapraszamy wszystkich, których „małą Ojczyzną” są Wisznice i okolice, do współpracy.

sponsorzy