Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wisznicach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wisznicach istnieje od roku 1981. Placówka pracuje z młodzieżą dyslektyczną. To miejsce, które jest szansą dla uczniów mniej zdolnych, ponieważ prowadzone są zajęcia z takimi dziećmi. Dzieci i młodzież mogą w ten sposób wyrównać deficyty rozwojowe oraz rozwijać swoje zainteresowania. Dla wielu ludzi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna stanowi oparcie w najtrudniejszych problemach życiowych. W placówce pracuje zespół profesjonalistów ciągle podnoszących swoje kwalifikacje na różnego rodzaju kursach. Mieści się i działa w środowisku typowo wiejskim.

Adres Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Wisznicach: ul. Warszawskiej 44, 21-580 Wisznice. Telefon: (83) 378 22 37.

Otwierając się na potrzeby tego środowiska oprócz diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej prowadzona jest między innymi:

  • terapia dzieci wykazujących trudności w czytaniu i pisaniu
  • terapia dzieci sprawiających trudności wychowawcze
  • terapia dzieci upośledzonych
  • terapia dzieci i młodzieży zaburzonej emocjonalnie
  • terapia rodzin
  • terapia logopedyczna
  • warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień
  • warsztaty antystresowe
  • zajęcia usprawniające skutecznie uczenie się, koncentrację uwagi, pamięć
  • pomoc młodzieży klas trzecich gimnazjum jak i czwartych LO w podjęciu decyzji co do wyboru dalszego kształcenia. Oprócz metod standardowych tj. diagnoza organizowane są warsztaty zawodoznawcze.

 

 

sponsorzy