Postaw na rodzinę - Program na rok 2011

Spis treści

Program na rok 2011

Zadanie 1: Inauguracja Kampanii (10 luty 2011). Dzień Babci i Dziadka w Dołholisce.

www.wisznice.pl/74/1434

Zadanie 2: Zapoznanie z propozycjami zadań kampanii realizowanymi w szkołach (10 - 15 luty).

Przekazano do szkół zestawy promocyjne Kampanii.

Zadanie 3: Zajęcia informacyjno-edukacyjne w szkołach (do 30 maja).

Pojęcie „zdrowia", lekcje przestrogi, dopalacze mogą Cię wypalić, nikotyna zabija palących i ich otoczenie, skąd się bierze agresja, uczymy się rozpoznawać i panować nad uczuciami-poznajemy emocje.

Zadanie 4: Konkurs na prace plastyczne: plakat, album, itp. Zdrowa rodzina- zdrowa gmina (do 30 maja).

Plakaty o przemocy, krzywdzeniu dziecka.

Zadanie 5: Konkurs na utwór literacki o tematyce: „Rodzina, najcieplejsze miejsce pod słońcem" (do 31 marca).

Aforyzmy o alkoholu, nikotynie.

Zadanie 6: „Święto Rodziny" (do 31 maja).

Dziadkowie są ważni, rodzice i my, nasze miejsce w rodzinie, Dzień Dziecka, Wywiad z seniorami, Spektakl LO „Dopalacze Cię wpalą".

Zadanie 7: Dzień Wiosny (21 marca).

Plakaty o zdrowym odżywianiu.

Zadanie 8: Festyn Rodzinny „Święto Rodziny"  w Dubicy (22 maja).

Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu wszystkich uczniów szkoły.

Zadanie 9: Dzień sportu (rok szkolny 2010 - 2011).

Wzpólne zawody sportowe uczniów i rodziców.

Zadanie 10: Dzień dziecka (1 czerwca).

„Moja rodzina aktywnie wypoczywa" - prezentacja prac uczniów szkoły podstawowej.

Zadanie 11: Powstrzymać przemoc i agresję, czyli edukacja dorosłych (rok 2011)

Zadanie 12: Podsumowanie programu (22 czerwca)

Rozdanie nagród.

 

W tworzeniu programu pragniemy ugruntować i sprawdzić wiedzę przekazywaną uczniom w ramach programów profilaktycznych w poprzednich latach.

Powyższy program podlegał ewaluacji w trakcie realizacji zadań (które były przyjmowane z zainteresowaniem) ponieważ pojawiały się nowe atrakcyjne pomysły zgłaszane przez realizatorów, odbiorców- uczniów i rodziców.

sponsorzy